Forældre-elevaften tirsdag den 3. oktober kl. 19.30 om valg af studieretning

Sted: Teatersalen

Program:

Kl. 19:30:         Rektor byder velkommen og informerer om skolen og grundforløbet.

Vicerektor orienterer om udbud af studieretninger

Musikalsk indslag ved skolens musikelever

Helle Heftholm fra Studievalg Nordjylland orienterer om optagelseskrav på videregående uddannelser.

Kl. 20:30:         Kaffe/te og kage i kantinen og mulighed for individuelle samtaler med skolens studievejledere, Helle Heftholm og skolens ledelse.

 

Husk tilmelding til kontaktlæreren eller på kontoret senest torsdag den 28. september