Skolen er lukket til og med den 13. april.

Undervisning er aflyst torsdag den 12. marts, men fra fredag den 13. marts gennemføres al undervisning virtuelt og bliver ikke erstattet. Alle elever skal holde øje med Lectio og være aktive i de moduler, der står i skemaet ved at følge lærerens anvisning. Der føres fravær på hvert modul. Eleven får fravær, hvis han/hun ikke følger lærerens anvisning. Det er den enkeltes elevs eget ansvar at holde sig ajour via Lectio.

Vi ses på Lectio.