Bestyrelsen på Morsø Gymnasium

Peter Overgaard (formand og valgt af Morsø Erhvervsråd)Hanne Haldrup (næstformand og valgt af Kommunalbestyrelsen)Margrethe Christensen (valgt af overbygningsskolerne)Olivier Cointe (medarbejderrepræsentant)Troels Munk (medarbejderrepræsentant)Frede Blaabjerg (valgt af Aalborg Universitet)Helle Frostholm Skærbech (valgt af bestyrelsen)Gustav Emil Møller, 3.n (elevrepræsentant)Gunvor Kjær, 2.b (elevrepræsentant) Derudover deltager flg. i møderne:Kurt Sonne Thomsen, rektorBirgitte Martiny, vicerektor