Optagelse til STX

Frist for optagelse er den 1. marts 2019

Hvordan søger man om optagelse?

Adgangskrav til stx, htx eller hhx efter 9. klasse

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende: *Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:
 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver eller
 • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium

Adgangskrav til stx, htx eller hhx efter 10. klasse

For at blive optaget på stx, htx eller hhx direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:
 • være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.-klassesprøver eller 10.-klasseprøver i alle tre fag
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse*
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk
 *Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver i 9. klasse, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:
 • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse eller
 • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium eller
 • forbedrer dine karakterer ved prøverne i 10. klasse, så du opnår et gennemsnit på mindst 5,0 i de lovbundne prøver

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse

De 3-årige gymnasiale uddannelserHvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på det ønskede gymnasium. Derefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparatHvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. Hvis du fortsætter i 10. klasse, indgår dine eksamenskarakterer fra 10. klasse i ovenstående beregning, hvis de trækker dit gennemsnit op. Optagelsesprøve og samtaleHvis du ikke opfylder adgangskravene til den ønskede gymnasiale uddannelse, kan du gå til en optagelsesprøve og en samtale på den ønskede skole. Herefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget.

Når du udfylder ansøgningsskemaet på Optagelse.dk, skal du:

 • vælge et kunstnerisk fag på c-niveau. Du kan vælge mellem musik, mediefag, billedkunst og dramatik.
 • vælge et 2. fremmedsprog. Du kan vælge at fortsætte med dit fremmedsprog fra grundskolen – tysk fortsættersprog B-niveau – eller du kan vælge et begyndersprog: spansk A eller fransk A.
 Hvis du har brug for vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet på optagelse.dk, kan du kontakte sekretær Kirsten Brask 97722288. Først efter et grundforløb på tre måneder vælger du den studieretning, du gerne vil gå på.