Optagelsesprøve på Morsø Gymnasium

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelserOptagelsesprøven er en centralt stillet skriftlig prøve af 4 timers varighedi fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.Der afholdes tre optagelsesprøver i 2020, som vil fremgå herunder i løbet af foråret, når Ministeriet har meldt datoerne ud
  1. prøveforekomst i april-maj kl. 10-14:
Denne prøve er for ansøgere, der med sikkerhed skal aflægge optagelsesprøve. Dette omfatter bl.a. ansøgere fra prøvefrie skoler, ansøgere fra efterskoler, der går på en alternativ 9. eller 10. årgang, hvor der ikke aflægges prøve, ansøgere der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen, ansøgere der har været syge ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen, ansøgere der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering primo juni samt ansøgere, der har søgt om optagelse for sent. 2. prøveforekomst i juni kl. 10-14:Denne prøve er bl.a. for ansøgere, der vurderet uddannelsesparate, menikke består folkeskolens afgangseksamen, ansøgere som ikke får et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i de lovbundne prøver, ansøgere der er vurderet ikke-uddannelsesparate, og som ikke har opnået mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag, ansøgere der var syge ved en af folkeskolensprøver, ansøgere der var syge ved den første optagelsesprøve, ogansøgere, som ikke bestod første optagelsesprøve, og som vil udnyttemuligheden for at aflægge prøven på ny. 3. prøveforekomst i august kl. 10-14: Denne prøve er en sygeprøve SamtalenEfter at resultatet af optagelsesprøven foreligger, indkaldes ansøgeren til en optagelsessamtale.