Hvis du har en passion for musik eller dramatik, så giver de kunstneriske studieretninger mulighed for at kombinere det kreative med de øvrige gymnasiefag. Der vil være mange forskellige aktiviteter som workshops med professionelle musikere eller skuespillere, koncerter, besøg på teatre og arbejde med at lave events. 

De kunstneriske studieretninger er vejen til kreative uddannelser som musik, dramaturgi, medievidenskab og skuespilleruddannelsen, men du får også innovative og sociale kompetencer, som vil være værdifulde i lærer- og pædagoguddannelsen og i alle andre uddannelser, hvor du skal arbejde med mennesker.Mange af eleverne bruger desuden deres innovative kompetencer til at skabe egen virksomhed.

Dramatik A - Engelsk A

StudieretningsfagDramatik AEngelsk A Obligatoriske fagDansk A, Historie A, Biologi C, Fysik C, Idræt C, Matematik B, Oldtidskundskab C, Religion C, Samfundsfag C, 2. fremmedsprog A/B 2. fremmedsprog (vælg et)Tysk BSpansk AFransk A Valgfag i 2.g:Du skal løfte enten fysik eller biologi til B-niveau.Du skal derudover vælge ét af fagene informatik C, naturgeografi C, kemi C eller latin C. Hvis du har tysk B, kan du i stedet vælge at løfte både biologi og fysik til B-niveau. Valgfag i 3.g:Du skal vælge 1 C-valgfag.Hvis du har tysk på B-niveau, skal du derudover vælge 1 ekstra frit valgfag. Hvis du har valgt både biolog og fysik på B-niveau, skal det dog være et C-niveaufag: C-niveau: Astronomi, Design, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi, Informatik B-niveau: Biologi, Fysik, Idræt, Kemi, Naturgeografi, Religion, Samfundsfag. A-niveau:  Biologi, Fysik, Matematik, Tysk

Musik A - Engelsk A

StudieretningsfagMusik AEngelsk A Obligatoriske fagDansk A, Historie A, Biologi C, Fysik C, Idræt C, Matematik B, Oldtidskundskab C, Religion C, Samfundsfag C, 2. fremmedsprog A/B 2. fremmedsprog (vælg et)Tysk BSpansk AFransk A Valgfag i 2.g:Du skal løfte enten fysik eller biologi til B-niveau.Du skal derudover vælge ét af fagene informatik C, naturgeografi C, kemi C eller latin C. Hvis du har tysk B, kan du i stedet vælge at løfte både biologi og fysik til B-niveau. Valgfag i 3.g:Du skal vælge 1 C-valgfag.Hvis du har tysk på B-niveau, skal du derudover vælge 1 ekstra frit valgfag. Hvis du har valgt både biolog og fysik på B-niveau, skal det dog være et C-niveaufag: C-niveau: Astronomi, Design, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi, Informatik B-niveau: Biologi, Fysik, Idræt, Kemi, Naturgeografi, Religion, Samfundsfag A-niveau:  Biologi, Fysik, Matematik, Tysk

Naturvidenskabelige studieretninger

Matematik / Fysik / Kemi / Biologi...

Se retning

Sproglige studieretninger

Engelsk / Spansk / Fransk / Tysk...

Se retning

Samfundsfagligestudieretninger

Samfundsfag / Engelsk / Matematik...

Se retning