Har du har en passion for musik eller dramatik, kan du med de kunstneriske studieretninger kombinere det kreative med de øvrige gymnasiefag. I undervisningen er du med til forskellige aktiviteter som workshops med professionelle musikere eller skuespillere, koncerter, besøg på teatre og arbejde med at lave events.

De kunstneriske studieretninger er vejen til kreative uddannelser som musik, dramaturgi, medievidenskab og skuespilleruddannelsen, men du får også innovative og sociale kompetencer, som vil være værdifulde i lærer- og pædagoguddannelsen og i alle andre uddannelser, hvor du skal arbejde med mennesker. Nogle af vores tidligere elever bruger deres innovative kompetencer til at skabe egen virksomhed.

Dramatik A - Engelsk A

StudieretningsfagDramatik AEngelsk A Obligatoriske fagDansk A, Historie A, Biologi C, Fysik C, Idræt C, Matematik B, Oldtidskundskab C, Religion C, Samfundsfag C, 2. fremmedsprog A/B 2. fremmedsprog (vælg et)Tysk BSpansk AFransk A Bundne valgfag:Du skal vælge 1 naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller latin C. Derudover skal du vælge 1 naturvidenskabeligt fag på C- eller B-niveau. Frie valgfag, hvis du har fransk A eller spansk A:Du har plads til 1 valgfag på C-niveau. Hvis du vil have plads til et B- eller A-fag, skal du i 2.g vælge latin C i stedet for et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Frie valgfag, hvis du har tysk B:Du har plads til 1-2 valfag afhængigt af niveau: C-niveau: Astronomi, Design, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi B-niveau: Biologi, Fysik, Idræt, Kemi, Naturgeografi, Religion, Samfundsfag. A-niveau:  Biologi, Fysik, Matematik, Tysk

Musik A - Engelsk A

StudieretningsfagMusik AEngelsk A Obligatoriske fagDansk A, Historie A, Biologi C, Fysik C, Idræt C, Matematik B, Oldtidskundskab C, Religion C, Samfundsfag C, 2. fremmedsprog A/B 2. fremmedsprog (vælg et)Tysk BSpansk AFransk A Bundne valgfag:Du skal vælge 1 naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller latin C. Derudover skal du vælge 1 naturvidenskabeligt fag på C- eller B-niveau. Frie valgfag, hvis du har fransk A eller spansk A:Du har plads til 1 valgfag på C-niveau. Hvis du vil have plads til et B- eller A-fag, skal du i 2.g vælge latin C i stedet for et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Frie valgfag, hvis du har tysk B:Du har plads til 1-2 valfag afhængigt af niveau: C-niveau: Astronomi, Design, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi B-niveau: Biologi, Fysik, Idræt, Kemi, Naturgeografi, Religion, Samfundsfag A-niveau:  Biologi, Fysik, Matematik, Tysk

Naturvidenskabelige studieretninger

Matematik / Fysik / Kemi / Biologi...

Se retning

Sproglige studieretninger

Engelsk / Spansk / Fransk / Tysk...

Se retning

Samfundsfagligestudieretninger

Samfundsfag / Engelsk / Matematik...

Se retning