Hvis du har en passion for musik eller dramatik, så giver de kunstneriske studieretninger mulighed for at kombinere det kreative med de øvrige gymnasiefag. Der vil være mange forskellige aktiviteter som workshops med professionelle musikere eller skuespillere, koncerter, besøg på teatre og arbejde med at lave events. 

De kunstneriske studieretninger er vejen til kreative uddannelser som musik, dramaturgi, medievidenskab og skuespilleruddannelsen, men du får også innovative og sociale kompetencer, som vil være værdifulde i lærer- og pædagoguddannelsen og i alle andre uddannelser, hvor du skal arbejde med mennesker.Mange af eleverne bruger desuden deres innovative kompetencer til at skabe egen virksomhed.

Dramatik A - Engelsk A

StudieretningsfagDramatik AEngelsk A Obligatoriske fagDansk A, Historie A, Biologi C, Fysik C, Idræt C, Matematik B, Oldtidskundskab C, Religion C, Samfundsfag C, 2. fremmedsprog A/B 2. fremmedsprog (vælg et)Tysk BSpansk AFransk A Valgfag i 2.g og 3.g:Du skal vælge 1 naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller latin C. Derudover skal du vælge 1 naturvidenskabeligt fag på C-niveau eller et ekstra på B-niveau.Du har 1 frit valgfag. Hvis du har tysk på B-niveau, har du 2 frie valgfag: C-niveau: Astronomi, Design, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi, Informatik B-niveau: Biologi, Fysik, Idræt, Kemi, Naturgeografi, Religion, Samfundsfag. A-niveau:  Biologi, Fysik, Matematik, Tysk

Musik A - Engelsk A

StudieretningsfagMusik AEngelsk A Obligatoriske fagDansk A, Historie A, Biologi C, Fysik C, Idræt C, Matematik B, Oldtidskundskab C, Religion C, Samfundsfag C, 2. fremmedsprog A/B 2. fremmedsprog (vælg et)Tysk BSpansk AFransk A Valgfag i 2.g og 3.g:Du skal vælge 1 naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller latin C. Derudover skal du vælge 1 naturvidenskabeligt fag på C-niveau eller et ekstra på B-niveau.Du har 1 frit valgfag. Hvis du har tysk på B-niveau, har du 2 frie valgfag: C-niveau: Astronomi, Design, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi, Informatik B-niveau: Biologi, Fysik, Idræt, Kemi, Naturgeografi, Religion, Samfundsfag A-niveau:  Biologi, Fysik, Matematik, Tysk

Naturvidenskabelige studieretninger

Matematik / Fysik / Kemi / Biologi...

Se retning

Sproglige studieretninger

Engelsk / Spansk / Fransk / Tysk...

Se retning

Samfundsfagligestudieretninger

Samfundsfag / Engelsk / Matematik...

Se retning