På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig inden for fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad få koblet praktiske forsøg på teorierne, og der vil være mange muligheder for aktiviteter uden for skolen - som f.eks. svæveflyvning og aquabiologi. Gymnasiet har moderne og veludstyrede faglokaler og laboratorier.

De naturvidenskabelige studieretninger er den direkte vej til mange naturvidenskabelige uddannelser som medicin, jordemoder, sygeplejerske, biologi, molekylærbiologi, fysik, dyrlæge, ingeniørstudier og IT, men er også et ideelt udgangspunkt for naturvidenskabelige linjefag på læreruddannelsen.

Matematik A / Fysik B / Kemi B

StudieretningsfagMatematik AFysik BKemi B Obligatoriske fagDansk A, Historie A, Biologi C, Engelsk B, Idræt C, Oldtidskundskab C, Samfundsfag C, Religion C, Kunstnerisk fag C, 2. Fremmedsprog A/B 2. fremmedsprog (vælg et)Tysk BSpansk AFransk A Kunstnerisk fag (vælg et)Musik CMediefag CDramatik CBilledkunst C Valgfag i 2.g og 3.g:Du skal vælge naturgeografi C, informatik C, biologi B, fysik A eller kemi A i 3.g.Derudover skal du vælge 1 valgfag. Hvis du har valgt tysk B, skal du vælge 2, hvoraf 1 er på A-niveau, hvis du ikke har valgt fysik A eller kemi A: C-niveau: Astronomi, Design, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi, Informatik B-niveau: Billedkunst, Biologi, Idræt, Musik, Religion, Samfundsfag, Mediefag, Dramatik. A-niveau: Engelsk, Fysik, Kemi, Tysk.

Biologi A / Kemi B

StudieretningsfagBiologi AKemi B Obligatoriske fagDansk A, Historie A, Engelsk B, Fysik C, Idræt C, Matematik B, Oldtidskundskab C, Samfundsfag C,Religion C, Kunstnerisk fag C, 2. Fremmedsprog A/B 2. fremmedsprog (vælg et)Tysk BSpansk AFransk A Kunstnerisk fag (vælg et)Musik CBilledkunst CDramatik CMediefag C Valgfag i 2.g og 3.g:Du har 2 frie valgfag.Hvis du har tysk på B, skal du vælge 1 valgfag mere. Et af dine valg skal være et A-fag, så du får 4 A-fag. C-niveau: Astronomi, Design, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi, Informatik B-niveau: Billedkunst, Fysik, Idræt, Musik, Religion, Samfundsfag, Mediefag, Dramatik. A-niveau: Engelsk, Kemi, Matematik, Tysk.

Kunstneriske studieretninger

Dramatik / Musik / Design / Sprog / Matematik...

Se retning

Sproglige studieretninger

Engelsk / Spansk / Fransk / Tysk...

Se retning

Samfundsfagligestudieretninger

Samfundsfag / Engelsk / Matematik...

Se retning