Studievejledning

Når man starter på gymnasiet, bliver man mødt af en masse nye udfordringer, og for nogle er det svært at knække gymnasiekoden og få hverdagen til at hænge sammen, så der er plads til både skolearbejde, venner, erhvervsarbejde og fritidsinteresser. Det er studievejledernes opgave at hjælpe dig med at gennemføre de tre år på den bedste måde, og du er derfor altid velkommen til at henvende dig hos os, hvis du har problemer, som kan have betydning for din skolegang.

Hvad kan din studievejleder hjælpe med?

I studievejledningen kan du bl.a. få hjælp til
  • at få afklaret valg af fag og studieretning.
  • at ansøge om SU (Statens Uddannelsesstøtte)
  • studietekniske problemer
  • personlige/private problemer såsom familieproblemer, psykiske og fysiske problemer, sygdom, dødsfald – dvs. forhold, som kan gå ud over din faglige deltagelse.
  • at få afviklet manglende skriftlige afleveringer
 HUSK, at studievejlederne har tavshedspligt, og at vi lytter til alt, hvad du har behov for at få vendt. Har du spørgsmål vedrørende valg af videregående uddannelse, kan du også henvende dig til os, men du kan også tage en snak med vejlederen fra Studievalg Nordjylland, som nok kan give dig mere detaljeret information om de enkelte uddannelser (se under Kontakter). På uddannelsesguiden www.ug.dk kan du desuden finde oplysninger om de enkelte uddannelser. Her kan du bl.a. læse om uddannelsernes indhold, længde og om adgangskrav. Hvis du får brug for personlig rådgivning ud over det, din studievejleder kan give dig, kan du benytte dig af skolens psykolog Annette Groot, som du kan tage kontakt til enten gennem din studievejleder eller ved at skrive til hende (se under kontakter). Hvis du har svært ved at overskue din hverdag og lektier, kan du få hjælp gennem mentorordningen. Du vil så få en lærer knyttet til dig, som kan yde dig hjælp og støtte i hverdagen. Kontakt din studievejleder, hvis du ønsker en mentor.

Hvem er studievejlederne?

På Morsø Gymnasium er vi tre studievejledere – Trine Fuglsang, Rikke Rask og Mads Dam. I skemaet nedenfor fremgår det hvem, der er studievejleder i de enkelte klasser. Hvis du ønsker at komme i kontakt med os, skal du henvende dig på vores kontor i en pause eller i en hulblok. Du kan også skrive til os på Lectios beskedsystem eller på e-mail. Se kontaktoplysningerne øverst på denne side.
1b: Mads2n: Mads3i: Mads
1s: Rikke2tm: Mads3n: Trine
1dm: Trine2s: Trine3s: Rikke
1e: Mads2bs: Rikke3b: Trine
3tm: Rikke

Støttemuligheder

SUDu får SU fra kvartalet efter du fylder 18 år. Før du kan få SU skal du have oprettet en nem-konto og du skal have enten en nem-ID, pinkode eller digital signatur. EU-støttewww.iu.dk Legater

Sprogrejser

Skolen har hvert år mulighed for at støtte et antal elever, der vil på sprogrejse mellem 1. og 2. g. Følg med på Fronter, hvor der er oplysninger om tilmeldingstidspunkt.

Bolig

Elever på Morsø Gymnasium har adgang til at bo på to kollegier. Det ene Dueholmkollegiet er beliggende få minutters gang fra skolen, mens det andet, Skovparken, ligger i midtbyen. Henvend dig til Christian Pallesen (29469875 og cop@morsoe-gym.dk) for nærmere information.
Se siden Kollegier vedr. nærmere information om værelser, priser osv.

Regler

www.uvm.dk kan du se alt om gymnasiets struktur, om eksamen og de enkelte fag.