1. g kalender

Juli:
 •  Velkomstbrev
Velkomstbrevet indeholder information om skolestart
August:
 •  Skolestart
September:
 • Midtvejstest i matematik og almen sprogforståelse
Oktober:
 •  Studieretningsaften for forældre og elever
 Mødet er for alle forældre og 1.g’ere om valg af studieretning tirsdag den 3. oktober kl. 19:30-ca. 21:30
November:
 • Afsluttende prøver i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb
 • Valg af studieretning
 • Studieretningsstart
 • Årsfest
Valg af studieretning: 1g’erne skal fastlægge det endelige valg af studieretning.

Studieretningsklasserne starter den 6.11.

Årsfest – stor temafest for alle elever og forældre med over 800 deltagere. Fredag d.16.11.18 kl.19-01.00

December:
 •  Juleafslutning
Januar:
Februar:
 •  1. standpunktskarakter
 • Forældrekonsultation
Marts:
April:
 • Forårskoncert
 • Teaterfestival
Forårskoncert: Skolens årlige forårsbebuder med musikholdene, bands og elevkor. Alle er velkomne. Teatereleverne inviterer forældre til Teaterfestival i teatersalen den 11.4.
Maj:
 • Eksamen og årsprøver
 • Årskarakterer i afsluttende fag
Eksamen: 1g’erne kan komme til eksamen i deres afsluttende fag. Planen offentliggøres i slutningen af maj måned i Lectio.Årsprøverne er obligatoriske, og deltagelse i årsprøver er forudsætning for oprykning til 2g.
Juni:
 • Eksamen og årsprøver
 • DHO
 • Translokation
 DHO er en større skriftlig opgave i dansk og/eller historie, der har årsprøvestatus.Translokation er den festlige årsafslutning i hallen for 1g og 2g. For 3g hedder det dimission.

2. g kalender

August:
 • Skolestart
2g og 3g modtager de nye elever på 1. skoledag
September:
Oktober:
November:
 • Valg af valgfag
 • Årsfest
 • 1. standpunktskarakter
Valg af valgfag: 2g’erne skal fastlægge det endelige valg af valgfag i 3g.Årsfest – stor temafest for alle elever og forældre med over 800 deltagere. Fredag d.16.11.18 kl.19-01.00
December:
 • Juleafslutning
Januar:
 • Studie- og erhvervsmesse
 • SRO
Studie- og erhvervsmesse (Stor messe i Aalborg om videreuddannelsesmuligheder)

SRO – Studieretningsopgaven i 2g er en obligatorisk intern prøve og generalprøve på studieretningsprojektet i 3g.

Februar:
 • SRO
Marts:
 • Terminsprøver
 • 2. standpunktskarakter
Terminsprøver: Eleverne aflægger skriftlige terminsprøver under prøvelignende forhold. Prøverne er obligatoriske.
April:
 • Forårskoncert
 • Teaterfestival
Forårskoncert: Skolens årlige forårsbebuder med musikholdene, bands og elevkor. Alle er velkomne.Teatereleverne inviterer forældre til Teaterfestival i teatersalen den 11.4.17
Maj:
 • Eksamen og årsprøver
 • Årskarakterer i afsluttende fag
Eksamen: 2g’erne kan komme til eksamen i deres afsluttende fag. De skal aflægge obligatoriske årsprøver – herunder en årsprøve i AT. Planen offentliggøres i slutningen af maj måned i Lectio.
Juni:
 • Eksamen og årsprøver
 • Translokation
 • Årskarakterer i fortsættende fag
 • Bogaflevering
 Translokation er den festlige årsafslutning i hallen for 1g og 2g. For 3g hedder det dimission.

3. g kalender

August:
 • Skolestart
2g og 3g modtager de nye elever på 1. skoledag
September:
Oktober:
 • Studierejse
 • Studiepraktik
Studierejse: 3g’erne tager afsted en uges tid. Studiepraktik: Mulighed for brobygning til universitetet.
November:
 • Årsfest
 • 1. standpunktskarakter
Årsfest – stor temafest for alle elever og forældre med over 800 deltagere. Fredag d.16.11.18 kl.19.00-01.00
December:
 • SRP
 • Juleafslutning
SRP – Studieretningsprojektet skrives i to fag og er en eksamen. 3g’erne har fri i to uger til projektet.
Januar:
 • Studie- og erhvervsmesse i Aalborg
Studie- og erhvervsmesse (Stor messe i Aalborg om videreuddannelsesmuligheder)
Februar:
 • Sprogrejse Italien
 • Eksamensforløb i AT
Sprogrejse for elever med Italiensk B.AT: Eksamensforløbet i almen studieforberedelse i 3g starter med offentliggørelse af årets emne primo februar.
Marts:
 • Terminsprøver
 • 2. standpunktskarakter
Terminsprøver: Eleverne aflægger skriftlige terminsprøver under prøvelignende forhold. Prøverne er obligatoriske.
April:
 • Forårskoncert
 • TM-Festival
Forårskoncert: Skolens årlige forårsbebuder med musikholdene, bands og elevkor. Alle er velkomne.Teatereleverne inviterer forældre til Teaterfestival i teatersalen den 11.4.17
Maj:
 • Eksamen
 • Årskarakterer
Eksamen: 3g’ernes afsluttende eksamenstermin med skriftlige og mundtlige eksaminer og obligatorisk prøve i AT. Planen offentliggøres i slutningen af maj måned i Lectio.
Juni:
 • Eksamen
 • Dimission
 • Bogaflevering
 Dimission er den festlige markering af studenterne i hallen. Alle er velkomne.