Morsø Gymnasium sætter trivslen for både ansatte og elever meget højt. For at sikre os, at vi bliver ved med at være en god og attraktiv arbejdsplads, gennemfører vi hvert 2. år både en arbejdspladsvurdering og en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Ligeledes gennemfører vi hvert år en undersøgelse af elevernes trivsel. Det foregår via et omfattende evalueringsskema om især undervisningsmiljøet.Resultatet at de seneste undersøgelser kan ses her på siden. Den sidste er fra 2014, da den undersøgelse, der blev gennemført i 2016, var en pilotundersøgelse under undervisningsministeriet. Da alle elever ikke fik de samme spørgsmål, egner den sig ikke til offentliggørelse. Der bliver foretaget en ny undersøgelse i efteråret 2018.

Undersøgelser