Visionen på Morsø Gymnasium

Vi vil bringe virkeligheden ind i undervisningen

Vi er innovative og ser fordele ved at have kontakt med det omgivende samfund. Vi arbejder sammen med virksomheder og har fokus på, hvad undervisningen kan bruges til. Vi skaber faglig udveksling med grupper udenfor skolen.

Vi vil til stadighed udvikle undervisningen

Vi tager udgangspunkt i at realisere den enkelte elevs potentiale. Vi inddrager nye undervisningsformer med henblik på at udvikle fagligheden og under hensyn til den virkelighed, de unge står overfor.

Vi vil udvikle skolens fysiske rammer

Vi tilpasser løbende bygningens egenskaber for at understøtte den pædagogiske udvikling. Vi prioriterer gode rammer for elevernes og medarbejdernes trivsel.

Vi vil en åben og udviklende arbejdsplads

Vi udvikler en organisationskultur, der giver mulighed for og lyst til medarbejderindflydelse. Vi skaber en kommunikation, der faciliterer en attraktiv arbejdsplads.

Vi vil et aktivt elevliv

Vi sætter rammer, der giver eleverne lysten til og modet på at gribe initiativet, og vi understøtter aktivt de elevinitiativer, der spirer frem.
 Visionen er vedtaget foråret 2013

Værdierne på Morsø Gymnasium

Engagement

Vi er et mindre gymnasium og opfatter dette som en styrke. Her er ikke langt fra tanke til handling. Vi prioriterer tillid og engagement højt og støtter initiativer fra både lærere og elever.

Demokrati

Morsø Gymnasium ønsker at fremme elevernes lyst til at blive aktive samfundsdeltagere. Vi arbejder bevidst på at give eleverne mod på og værktøjer til at deltage i demokratiske processer, tage nye initiativer og løfte et fælles ansvar. 

Faglighed

På Morsø Gymnasium skal den enkelte elev have mulighed for at udfolde sit faglige potentiale og udvikle sine kompetencer. Derfor vægter vi lærernes faglighed, de fysiske rammer og det gode undervisningsmiljø. 

Ansvarlighed

Det er vores holdning, at trivsel er en forudsætning for faglig læring. Derfor lægger vi stor vægt på, at både lærere og elever tager ansvar for den sociale og faglige udvikling. 

Mangfoldighed

På Morsø Gymnasium ser vi mangfoldighed som en styrke, hvoraf nye muligheder opstår. Vi rummer og arbejder bevidst med at udfordre forskellige elevtyper. 

Udsyn & Indblik

Morsø Gymnasium ønsker at være en stærk medspiller i lokalsamfundet og at bygge bro til det nationale og internationale. Derfor er det også vores mål at udvikle elevernes lokale, nationale og globale bevidsthed.