Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus – læs mere her.

Her kan du læse hvilke undtagelser og forholdsregler, vi pga. Covid-19 er nødt til at have:

• I skal spritte af, når I kommer, efter hver pause og inden I spiser. Vær specielt opmærksomme, når I skifter lokale.
• Der er både håndsprit og rengøringssprit i alle klasselokaler.
• I den enkelte klasse/på det enkelte hold er der ikke et særligt afstandskrav, men vær alligevel opmærksomme på ikke at udsætte de andre for evt. smitte mere end højst nødvendigt.
• Uden for undervisningen er afstandskravet 1 m, og det gælder alle steder og i alle pauser
• Det er muligt at købe mad i kantinen (husk afstand), men udvalget er ikke helt som det plejer at være.
• I kan, i det omfang der er plads, spise i kantinen med 1 meters afstand, men ellers skal der spises i jeres klasseværelse eller udenfor. Der må ikke spises i hjemstavnene.
• Har I symptomer på Covid-19, skal I ringe til skolen, blive hjemme og lade jer teste hurtigst muligt. Hvis I får en negativ test, kommer I i skole igen og viser dokumentationen for testresultatet på skolens kontor. Ved en positiv test kontakter I også skolen, bliver hjemme og følger i øvrigt sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
• Vi må generelt ikke samle jer på tværs af klasser. Derfor vil torsdagskommunikation for jer foregå i det lokale I er i 2. blok torsdag. Alle er med på Teams via lærerens computer.
• Der kan ikke holdes fester for alle skolens elever.