Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus – læs mere her.

Læs vores regelsæt til vedrørende virtuel deltagelse i undervisningen – klik her

Opdatering den 28. juni 2021

Efter sommerferien opdaterer vi siden med de aktuelle retningslinjer.

Opdatering den 21. april 2021

Ændringer i forhold til testkrav

Undtaget fra krav om negativ test er de, der

• tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt, eller

• kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Opdatering den 12. marts 2021

Krav om test ved fysisk fremmøde på skolens matrikel

Der udsendt krav om test, når eleverne skal møde ind til fysisk undervisning. Det gælder både undervisning indendørs og udendørs.
Der vil derfor, dagen før eleverne skal møde være en aflevering, hvor de afleverer et screenshot af deres negative testresultat fra lyntest eller et dokument med deres coronapas fra PCR-testen. Testen må ikke være foretaget tidligere end 72 timer før skoledagen slutter. Der foretages stikprøvekontrol for dokumentets ægthed.

 

Opdatering den 29. december 2020

Virtuel undervisning fra den 4. – 17. januar 2021

Kære alle elever

Med regeringens nye udmelding, vil undervisningen først begynde med fysisk tilstedeværelse den 18. januar. Indtil da foregår undervisningen virtuelt, og det er vigtig, at I følger lærernes anvisninger.

Det er også helt afgørende, at I flere gange om dagen læser jeres lectiobeskeder og svarer, hvis I bliver bedt om det.

Jeg vil skrive mere om tilbagevenden til fysisk undervisning, når tiden nærmer sig.

I ønskes alle et godt nytår.

Med venlig hilsen

Kurt

Supplerende retningslinjer fra tirsdag den 24. november 2020

Test af andre kontakter

Personer, der identificeres som anden kontakt, bør gøre følgende:

  • Booke tid til at få foretaget én test via coronaproever.dk hurtigst muligt.
  • Skal ikke selvisolere, men må gerne både før test, og mens der afventes test-svar, gå på arbejde, foretage praktiske gøremål som indkøb mm.
  • Bør have skærpet opmærksomhed på evt. udvikling af symptomer og følge de smitteforebyggende anbefalinger, herunder sikre fysisk afstand og god hygiejne, grundig rengøring, anvendelse af mundbind i påkrævede situationer mv.

I tilfælde af et positivt testsvar skal personen straks selvisolere, og der vil igangsættes kontaktopsporing af nære kontakter samt identificering af evt. andre kontakter.

Øvrige medlemmer i husstanden til personer, der identificeres som anden kontakt, skal ikke tage særlige forholdsregler. I tilfælde af en person, som er identificeret som anden kontakt, tester positiv for ny coronavirus, er de øvrige husstandsmedlemmer nære kontakter.

 

Supplerende retningslinjer fra torsdag den 28. oktober 2020

Eleverne skal bære mundbind/visir i fællesarealer, undtagen hvis I sidder ned og spiser. Uden for klasseværelset er det kun tilladt at spise i kantinen. Husk afstand.

I behøver ikke mundbind/visir, når I er i jeres klasseværelse. I hjemstavnen er det ikke nødvendigt med mundbind/visir,  når I sidder ned og I har en undervisningslektion ledet af en lærer. I skal dog bære mundbind/visir, når I går fra klassen hen til bordet i fællesarealet.
Gruppearbejde må ikke foregå  i kantinen.

I alle andre tilfælde er mundbind/visir påbudt i hjemstavnen såvel som i alle andre fællesarealer.

Idrætsundervisningen kan foregå uden brug af mundbind/visir uanset om I er ude eller inde.

 

Øvrige retningslinjer 

Her kan du læse hvilke undtagelser og forholdsregler, vi pga. Covid-19 er nødt til at have:

• I skal spritte af, når I kommer, efter hver pause og inden I spiser. Vær specielt opmærksomme, når I skifter lokale.
• Der er både håndsprit og rengøringssprit i alle klasselokaler.
• I den enkelte klasse/på det enkelte hold er der ikke et særligt afstandskrav, men vær alligevel opmærksomme på ikke at udsætte de andre for evt. smitte mere end højst nødvendigt.
• Uden for undervisningen er afstandskravet 1 m, og det gælder alle steder og i alle pauser
• Det er muligt at købe mad i kantinen (husk afstand), men udvalget er ikke helt som det plejer at være.
• I kan, i det omfang der er plads, spise i kantinen med 1 meters afstand, men ellers skal der spises i jeres klasseværelse eller udenfor. Der må ikke spises i hjemstavnene.
• Har I symptomer på Covid-19, skal I ringe til skolen, blive hjemme og lade jer teste hurtigst muligt. Hvis I får en negativ test, kommer I i skole igen og viser dokumentationen for testresultatet på skolens kontor. Ved en positiv test kontakter I også skolen, bliver hjemme og følger i øvrigt sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
• Vi må generelt ikke samle jer på tværs af klasser. Derfor vil torsdagskommunikation for jer foregå i det lokale I er i 2. blok torsdag. Alle er med på Teams via lærerens computer.
• Der kan ikke holdes fester for alle skolens elever.