Årsfest

Den traditionelle årsfest i hallen og på skolen med deltagelse af forældre er det ikke realistisk at gennemføre, men vi vil lave en fest med så mange elementer fra det kendte koncept som muligt i de enkelte klasser. Alle elever vil være på skolen samtidigt, men i forskellige klasseværelser. Der bliver således stadig udklædning, konkurrencer og videoer. Klasserne vil kunne følge med hos hinanden via Teams.

Festen er planlagt til den 29. januar, men skulle restriktioner forhindre os på dette tidspunkt, vil vi udskyde den til en senere dato.