Elevtrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering

Vi har tidligere sendt et informationsbrev ud i e-boks til jer, der er forældre til elever hos os under 18 år, om den årlige elevtrivselsundersøgelse, som er obligatorisk for ungdomsuddannelserne. Alle elever har også fået tilsendt brev om undersøgelsen via Lectio. Undersøgelsen kører i uge 50 i alle klasser, og I kan læse mere om den her: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/elevtrivselsmaalinger-paa-de-gymnasiale-uddannelser