Optagelse til STX

Frist for optagelse er den 1. marts 2020

Hvordan søger man om optagelse?

Adgangskrav til stx efter 9. klasse

For at få retskrav på optagelse til stx (studentereksamen) i op til 2 år efter afslutningen af 9. klasse skal du:
 • senest 1. marts i det skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen, sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen
 Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

Adgangskrav til stx efter 10. klasse

For at få retskrav på optagelse til stx (studentereksamen) i op til 1 år efter 10. klasse skal du:
 • senest 1. marts i det skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen, sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen
 • have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9. eller 10.-klasseprøver i disse fag
 Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen. Hvis du slet ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, kan du gå til en optagelsesprøve og en samtale. Herefter vurderer rektor, om du kan blive optaget.

Når du udfylder ansøgningsskemaet på Optagelse.dk, skal du:

 • vælge et kunstnerisk fag på c-niveau. Du kan vælge mellem musik, mediefag, billedkunst og dramatik.
 • vælge et 2. fremmedsprog. Du kan vælge at fortsætte med dit fremmedsprog fra grundskolen – tysk fortsættersprog B-niveau – eller du kan vælge et begyndersprog: spansk A eller fransk A.
 Hvis du har brug for vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet på optagelse.dk, kan du kontakte sekretær Kirsten Brask 97722288. Først efter et grundforløb på tre måneder vælger du den studieretning, du gerne vil gå på.