Nyt fra 2.g


SRO

Efteråret i 2.g er præget af optakt til SRO (studieretningsopgaven), SRO-skriveuge og SRO-prøver i ugen op til jul. Vi gør meget for at eleverne skal trives i deres klasse trods corona-restriktioner og SRO-travlhed.

Sociale arrangementer

Der har været juleklippedag klassevis med forskellige konkurrencer, og sidste dag før jul bliver også under hyggelige former. Video fra juleklippedagen – klik her.

Standpunktskarakterer

Årets første standpunktskarakterer er blevet givet i november måned, og faglærerne afholder i den forbindelse samtaler med eleverne om deres faglige udvikling.

Studievalg

I efteråret har der været besøg af Studievalg Danmark, som vejleder eleverne i muligheder efter gymnasiet. Der er også mulighed for at booke en tid til en samtale med Gitte Dybdal fra Studievalg Danmark i løbet af både 2. og 3.g: http://book.studievalg.dk/