Nyt fra 3.g


SRP

Efteråret har været præget af optakt til SRP (studieretningsprojektet) – først med et flerfagligt forløb om videnskabsteori og metode i fagene, og siden med intro til opgavemuligheder i fagene. Inden jul er der mulighed for at få vejledning i valg af fag og område, og deadline for dette valg er den 13. december. Derefter tildeles hver elev 2 vejledere i de valgte fag. Efter jul er der møder med vejlederne, og i ugen op til vinterferien har eleverne frist for aflevering af problemformulering. I marts er skrivedagene placeret, som afsluttes den 26. marts umiddelbart inden påskeferien, hvor opgaven afleveres.

Sociale aktiviteter

Men der har også været tid til juleklip i klasserne, og der bliver juleafslutning under hyggelige former ligeledes klassevis pga. corona. Video fra juleklippedagen – klik her.

Terminsprøver og studievalg

Indimellem det er terminsprøverne blevet afviklet – som tegn på, at studentereksamen nærmer sig, og at 3 år i gymnasiet dermed er ved at være slut. I efteråret har der derfor også været besøg af Studievalg Danmark, som vejleder eleverne i muligheder efter gymnasiet. Det er muligt at booke en tid til en samtale med Gitte Dybdal fra Studievalg Danmark i løbet af hele 3.g og også næste år, hvis der bliver brug for vejledning – fx i forbindelse med et sabbatår: http://book.studievalg.dk/