1. g kalender

Juli:
 •  Velkomstbrev
Velkomstbrevet indeholder information om skolestart
August:
 •  Skolestart
September:
 • Midtvejstest i matematik og almen sprogforståelse
 • Studieretningsaften for forældre og elever
 • Valg af studieretning
Mødet er for forældre og 1.g’ere om valg af studieretning

1g’erne skal træffe det endelige valg af studieretning.

Oktober
 • Start af studieretninger
November:
 • Afsluttende prøver i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb
 • Studieretningsstart
 

 

December:
 •  Juleafslutning
Januar:
 • Årsfest
Årsfest – stor temafest for alle elever og forældre
Februar:
 •  1. standpunktskarakter
Marts:
April:
 • Forårskoncert
 • Teaterfestival
Forårskoncert: Skolens årlige forårsbebuder med musikholdene, bands og elevkor. Alle er velkomne. Teatereleverne inviterer forældre til Teaterfestival i teatersalen
Maj:
 • Eksamen og årsprøver
 • Årskarakterer i afsluttende fag
Eksamen: 1g’erne kan komme til eksamen i deres afsluttende fag. Planen offentliggøres i slutningen af maj måned i Lectio.

Årsprøverne er obligatoriske, og deltagelse i årsprøver er forudsætning for oprykning til 2g.

Juni:
 • Eksamen og årsprøver
 • DHO
 • Translokation
 DHO er en større skriftlig opgave i dansk og/eller historie, der har årsprøvestatus.

Translokation er årsafslutning for 1g og 2g.

2. g kalender

August:
 • Skolestart
2g og 3g modtager de nye elever på 1. skoledag
September:
Oktober:
November:
 • 1. standpunktskarakter
December:
 • Juleafslutning
Januar: – Valg af valgfag

 • Årsfest
Endeligt valg af valgfag i 3.g

Årsfest – stor temafest for alle elever og forældre kl. 19-01

Februar:
Marts:
 • Studierejse
 • Terminsprøver
 • 2. standpunktskarakter
2.g-rejserne varer ca. 5 dage

Eleverne aflægger skriftlige terminsprøver under prøvelignende forhold. Prøverne er obligatoriske.

April:
 • Forårskoncert
 • Teaterfestival
Forårskoncert: Skolens årlige forårsbebuder med musikholdene, bands og elevkor. Alle er velkomne. Teatereleverne inviterer forældre til Teaterfestival i teatersalen
Maj:
 • SRO
 • Eksamen og årsprøver
 • Årskarakterer i afsluttende fag
Obligatoriske årsprøver – herunder SRO (studieretningsopgaven), som er en generalprøve på studieretningsprojektet i 3.g

Eksamen i afsluttende fag.

Planen offentliggøres i slutningen af maj måned i Lectio.

Juni:
 • Eksamen og årsprøver
 • Translokation
 • Årskarakterer i fortsættende fag
 • Bogaflevering
 Translokation er årsafslutning for 1g og 2g.

3. g kalender

August:
 • Skolestart
2g og 3g modtager de nye elever på 1. skoledag
September:
Oktober:
 • Studierejse
 • Studiepraktik
Studierejse: 3g’erne tager afsted en uges tid. Studiepraktik: Mulighed for brobygning til universitetet.
November:
 • SRP intro
 • 1. standpunktskarakter
December:
 • Terminsprøver
 • Juleafslutning
Eleverne aflægger skriftlige terminsprøver under prøvelignende forhold. Prøverne er obligatoriske.
Januar:
 • Årsfest
Årsfest – stor temafest for alle elever og forældre.
Februar:
Marts:
 • SRP
 • 2. standpunktskarakter
SRP – Studieretningsprojektet skrives i to fag og er en eksamen. 3g’erne har to skriveuger til projektet.
April:
 • Forårskoncert
 • Teaterfestival
Forårskoncert: Skolens årlige forårsbebuder med musikholdene, bands og elevkor. Alle er velkomne. Teatereleverne inviterer forældre til Teaterfestival i teatersalen
Maj:
 • Eksamen
 • Årskarakterer
3g’ernes afsluttende eksamenstermin med skriftlige og mundtlige eksaminer. Planen offentliggøres i slutningen af maj måned i Lectio.
Juni:
 • Eksamen
 • Dimission
 • Bogaflevering
 Dimission er den festlige markering af studenterne i hallen. Alle er velkomne.