Forældrekonsultation

Ved forældrekonsultation kan elever og forældre få en snak med faglærere om fag og vicerektor om valg af studieretning.

Tilmelding sker via Lectio.