Fredagssport

Volleyball fredag eftermiddag efter skoletid er en mangeårig tradition på Morsø Gymnasium. Skolen deltager hvert år i stævner rundt omkring.Alle er meget velkomne til fredagvolley … og sommetider er der gæster.