height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Sundheds- og trivselspolitik

Morsø Gymnasiums sundheds- og trivselspolitik

Morsø Gymnasium er i 2016 sammen med 15 andre gymnasier udtrukket til at blive indsatsgymnasium i et SDU-forskningsprojekt, ”En go’ Bgym”, som skal fremme trivsel og sundhed. Fokus er især på tre indsatselementer i forhold til de nye 1.g’ere: bevægelses-, måltids- og søvnvaner. Men en del af projektet er også at fokusere på sundhed og trivsel for alle på skolen.

Et af tiltagene i den forbindelse er skolens sundheds- og trivselspolitik, som gælder for elever, lærere, ledelse og andet personale. Politikken fastlægger rammer og indhold for gymnasiets arbejde med sundhed og trivsel, og den tager afsæt i gymnasiets værdigrundlag.
Politikkens hovedformål er at fremme sundhed, trivsel og arbejdsglæde for den enkelte.

Hvad gør vi allerede nu?

 • Frivillig idræt i hultimen torsdag og fredag efter 4. modul – fx fodbold- og volleyturneringer
 • Skolen deltager i nationale Futsal- og volleyball-turneringer
 • Fokus på sund mad og det sunde alternativ i kantinen. Som en del af ”En go’ Bgym” har kantinen fået rådgivning af en kostvejleder.
 • En gang om måneden tilbyder kantinen fællesspisning for lærerne
 • Skolen har en alkohol- og misbrugspolitik (se Studie- og ordensregler)
 • Morsø Gymnasium giver unge eliteidrætsudøvere mulighed for at kombinere skolegang og udfoldelse af deres idrætsgren via samarbejde med Sportscollege Mors
 • En ny atletikbane er under etablering
 • En ny klatrevæg er blevet etableret
 • Som en del af ”En go Bgym” er der fokus på aktive pauser og bevægelse i undervisningen i 1.g
 • Der er deadlines for lektier og skriftlige afleveringer for at forebygge stress og skabe basis for gode søvnvaner:
  • Skriftlige opgaver på op til 4 elevtimer udleveres senest 1 uge før deadline
  • Skriftlige opgaver på over 4 elevtimer udleveres 2 uger før deadline
  • Deadline for skriftlige afleveringer er kl. 21 for alle skriftlige afleveringer på alle årgange
 • Deadline for at lægge lektier ind er senest kl. 16 også fredag

Hvad er målsætningerne for de kommende 3 år?

 • Det skal være muligt at være fysisk aktiv i frikvarterer og pauser. Der opstilles i den forbindelse et bordtennisbord foran D-fløjen.
 • Den frivillige idræt udvides med et nyt tilbud til elever om at få certificeret sikringskursus i klatring på den nye klatrevæg
 • Der nedsættes et udvalg bestående af elever og lærere, som koordinerer frivillige, sociale fællesskabsstyrkende aktiviteter for elever – fx hyggeaftner, tøjbazar og filmaftner
 • Der nedsættes et udvalg bestående af ansatte på skolen, som koordinerer sociale aktiviteter for alle ansatte – fx udflugter, fællesspisning og biografture.
 • Kantinen tager i samarbejde med kantineudvalget initiativ til aktiviteter og konkurrencer, der sætter fokus på sund kost og fællesskab i forbindelse med måltider
 • Der arrangeres en økologisk frugtdag mindst 1 gang i kvartalet, hvor elever gratis kan hente et stykke økologisk frugt eller sund snack i kantinen
Scroll to Top