height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Eneste gymnasium i Jylland med Dramatik A

Dramalinjen

En studieretning for dig, der gerne vil arbejde med krop og stemme – med Dramatik på skemaet i alle tre år. Vi har som det eneste gymnasium i Jylland fået lov til at udbyde denne studieretning med Dramatik på A-niveau. Vi har derudover også oprettet DRAMA COLLEGE, hvor der er tilknyttet kollegie, madordning, talentlinje og mulighed for relevant studiejob. Læs meget mere om det her

 • Vi har mange års erfaring med Dramatik på det højeste niveau
 • Vi har vores egen teatersal og arbejder sammen med det professionelle teater Limfjordsteatret
 • Studieretningen er for alle, der vil udvikle sig og lære i et trygt og kreativt miljø med fokus på det performative

Det andet fag i studieretningen er Engelsk A, og de to fag arbejder tæt sammen. Vi kalder studieretningen for Dramalinjen, fordi den er så meget mere end fag.

Samarbejde og trivsel

Dramatik er det kunstneriske fag, der minder mest om de andre fag i gymnasiet. Dramatik arbejder nemlig med alle sider af kommunikation: kroppens og stemmens sprog – i mødet med et publikum. Det er et ”sprog”, du kender i forvejen, så du kan fra dag ét være med på gulvet og udvikle dit udtryk. Det er noget, der i høj grad støtter undervisningen i de andre fag, hvor det er godt at kunne stå frem og udtrykke sig klart.

Du kan sagtens vælge Dramalinjen, selv om du aldrig har stået på en scene før, men du skal være klar til at indgå i et tæt og seriøst samarbejde med dine kammerater. Sammen udforsker I nye måder at udtrykke jer på. Sammen lærer I at omsætte jeres ideer i et konkret produkt og skabe forestillinger for et publikum.

 • På Dramalinjen går leg og læring hånd i hånd – og det giver god trivsel, sammenhold og lyst til at lære
 • På Dramalinjen får du systematisk træning i at finde på, samarbejde og formidle – og det er innovation med mening
 • Det er både sjovt og krævende at være den del af Dramalinjens fællesskab

Praksis og teori

I den daglige undervisning veksler vi mellem praktiske øvelser på gulvet og mere teoretisk analyse af performative udtryk: teater, stand up, performance, dukketeater m.m. Og som i de andre fag på A-niveau er der skriftlige afleveringer. Du lærer at sætte ord på dine teater-oplevelser ved at skrive om dem. Og du lærer at skitsere, hvordan du selv vil realisere en dramatisk tekst.

Det praktiske arbejde på gulvet hænger uløseligt sammen med teorien:

 • Du øver dig, improviserer eller spiller en rolle – og får brug for ny viden for at kunne arbejde mere intenst med dig selv og din indlevelse
 • Du undersøger teatrets historie, skuespilteorier og dramatiske tekster – og får nye ideer til det skabende arbejde

Og så er der alt det om lyd, lys, kostumer og scenografi…

Dør om dør med det professionelle teater

Med dramatik på A-niveau møder du hele tiden det professionelle teater. Gennem de sidste 20 år har Dramalinjen samarbejdet tæt med Limfjordsteatret, der også ligger i Nykøbing Mors. Og når Limfjordsteatrets nye bygning står færdig foran gymnasiets hoveddør, så får Dramalinjen et helt nyt faglokale – dør om dør med det professionelle teater. Vi råder også over skolens egen scene i Morsø Teater – en fuldt udstyret teatersal med plads til mere end 400 tilskuere.

 • Du deltager i workshops med professionelle skuespillere, instruktører og scenografer
 • Du ser 10-15 professionelle forestillinger om året
 • Du kommer på studierejse i 3.g til et engelsktalende land
 • Du laver sammen med holdet en række mindre og 3 større projekter med fremførelser for et publikum

Sammenhæng i skoledagen

Med dramatik i studieretningen kommer skoledagen til at hænge sammen.

 • Dramatik-fagets stof og metoder ligger tæt op ad en lang række andre fag
 • Alle dramatikelever på en årgang går i klasse sammen

Det åbner for samarbejde med de andre fag. Derfor læser man ikke bare Shakespeare i engelsk eller Holberg og Ibsen i dansk –, man kommer også på gulvet og spiller scener af de kendte forfattere. Det letter arbejdet med teksterne for mange, når de får lov at bruge kroppen og stemmen. Også samarbejdet med skolens Musiklinje fylder i hverdagen: eleverne går sammen i en drama-musikklasse, de deltager i fælles workshops og mange af dem bor på kollegiet bare 200 meter fra skolen. I fritiden kan du komme på skolen for at øve dramatik eller musik.

Dramatik i fritiden

Dramalinjens elever er med i meget både på og uden for skolen:

 • Pop-up-events ved det årlige Kulturmøde på Mors
 • Workshops for elever fra folkeskolen og efterskoler
 • Den årlige Teaterfestival på Morsø Gymnasium

Og så tjener flere af Dramalinjens elever penge til huslejen ved at bruge det, de lærer i dramatik.

 • Som skuespillere i Hugo-show’et i den lokale feriepark, Jesperhus
 • Som scenemedarbejdere i vores eget teater, Morsø Teater
 • Som instruktører og hjælpe-undervisere på ungdomsskolens musicals eller Limfjordsteatrets børnehold

Dramalinjen åbner døre mod livet uden for skolen.

Talentudvikling

Mange af Dramalinjens elever vælger at følge Limfjordsteatrets 2-årige grunduddannelse (Akademi for Scenekunst) i skuespilteknik samtidig med, at de tager en studentereksamen. Men det er bestemt ikke et krav:

 • Dramalinjen er for alle, der vil udvikle sig og lære i et trygt og kreative miljø med fokus på det performative

 

En studentereksamen med Dramatik og Engelsk i studieretningen åbner for videre uddannelse med et performativt-musisk fokus. Eller uddannelser med fokus på engelsk sprog og kultur.

Men fordi Dramalinjen træner dig i at kommunikere præcist og engageret og lærer dig at opstille mål og skabe resultater -, så udvikler du dig meget mere bredt mod mange erhverv:

 • Kommunikation og formidling
 • Udvikling og gennemførelse af projekter
 • Salg og marketing
 • Ledelse

Limfjordsteatret:

Professionelt egnsteater siden 1989 med egenproduktioner, gæstespil og turneer. Udbyder Akademi for Scenekunst – en 2-årig grunduddannelse i skuespilteknik.

Se mere på Limfjordsteaterets hjemmeside

Scroll to Top