height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Kvalitetssikring

Kvalitetssystem for Morsø Gymnasium

Morsø Gymnasiums kvalitetssystem (jf. STX-bekendtgørelsen, Kapitel 10, 59-63) har til  formål at sikre dels kvalitet i undervisningen, dels en løbende selvevaluering, så skolen er i fortsat udvikling. Skolens aktiviteter evalueres løbende, så der kan afdækkes eventuelle behov for justeringer og ændringer i forhold til skolens og uddannelsens mål. Evalueringerne danner baggrund for drøftelser i alle skolens fora fra elevråd til Pædagogisk Råd. Morsø Gymnasiums evalueringer dækker 4 hovedområder, som løbende er i spil og supplerer hinanden i skolens arbejde med kvalitetssystemet:

Scroll to Top