height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Socialt Kapitel

Morsø Gymnasium har en forpligtelse til at udvise social ansvarlighed

Morsø Gymnasium har en forpligtelse til at udvise social ansvarlighed. Social ansvarlighed handler om at skabe mere rummelige arbejdspladser, hvor der er plads til både at forebygge sygdom og nedslidning, fastholde medarbejdere, samt at integrere personer, der har vanskeligt ved at opnå en fast arbejdspladstilknytning. Et vigtigt redskab til at løse denne opgave kaldes socialt kapitel.

Det er et vigtigt mål at gøre arbejdslivet nemmere at håndtere for skolens medarbejdere gennem initiativer, hvis mål er at forhindre sygdom og nedslidning blandt medarbejderne.

Det sociale kapitel indeholder mulighed for at indgå aftaler om job på særlige vilkår. Aftalerne kan indgås for allerede ansatte og udefrakommende personer med dokumenteret nedsat arbejdsevne. Til dette formål vil skolen fastholde eller øge anvendelsen af de eksisterende social- og arbejdsmarkedspolitiske støtteordninger med henblik på at fastholde allerede ansatte og integrere udefrakommende, der har svært ved at opnå en fast arbejdspladstilknytning.

Scroll to Top