Studieretninger & fag

Få et overblik over de forskellige studieretninger og valgfag Morsø Gymnasium tilbyder – og bliv klogere på, hvilken retning passer til dig.

Kunstneriske studieretninger

Dramatik / Musik / Design / Sprog / Matematik...

Se retning

Naturvidenskabelige studieretninger

Matematik / Fysik / Kemi / Biologi...

Se retning

Sproglige studieretninger

Engelsk / Spansk / Fransk / Tysk...

Se retning

Samfundsvidenskabeligestudieretninger

Samfundsfag / Engelsk / Matematik...

Se retning

C

Astronomi CBilledkunst CDesign CDramatik CErhvervsøkonomi C*Filosofi CInnovation CKemi C*Latin CMusik CInformatik CPsykologi C

B

Biologi B*Fysik B*Idræt BItaliensk BMatematik B*Musik BNaturgeografi BReligion BSamfundsfag B*Kemi B*

A

Biologi A*Engelsk A*Fysik A*Fransk fortsættersprog A*Kemi A*Matematik A*Samfundsfag A*Tysk fortsættersprog A*Spansk A*

*Faget er et adgangskrav til visse videregående uddannelser.NB: Fysik A og Kemi A er kun mulige valgfag på studieretningen Matematik A, Fysik B, Kemi B.