height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Ordblind på Morsø Gymnasium

Ordblindhed er INGEN hindring for at blive student

Ordblindhed er INGEN hindring for at blive student. Og heller ingen hindring for at læse videre efter gymnasiet - Læs fx. om støttetilbudet fra Aalborg Universitet

På Morsø Gymnasium er målet, at du skal kompenseres på en måde,så du bliver ligestillet med alle andre elever.

Erfaringen er, at ordblinde løftes mere end en gennemsnitlig ikke-ordblind student.

Der er normalt to indgange:

  1. Du er allerede konstateret ordblind
  2. Du bliver konstateret ordblind, når du starter på gymnasiet

Hvis du er konstateret ordblind før start på gymnasiet

  1. Orienter skolen i forbindelse med din optagelse
  2. Skolen søger hjælpemidler hjem, så de er klar snarest mulig efter skolestart
  3. Du får støtte af vores læsevejleder
  4. Du kan få forlænget tid til eksamener

Hvis du bliver konstateret ordblind, efter du er startet

Alle elever bliver screenet i starten af 1.g. Her finder vi hvert år elever, som ikke hidtil har vidst, at de er ordblinde.Hvis det viser sig,at du er ordblind, så går skolen straks i gang med at søge hjælpemidler, og du kan forvente følgende:

  1. Skolen søger hjælpemidler hjem, så de er klar hurtigst muligt efter skolestart
  2. Du får støtte af vores læsevejleder
  3. Du kan få forlænget tid til eksamener


”Jeg har fået flere hjælpemidler her på gymnasiet, end jeg havde i folkeskolen”
”I starten fik jeg hjælp til at bruge mine hjælpemidler på den bedste måde”
”Jeg har fået personlig læsevejledning i 10 timer til de store opgaver i både 1.g, 2.g og 3.g”

Magnus Halkjær, 3.bn


Amanda Malling elev på Morsø Gymnasium

"Jeg vidste ikke, jeg var ordblind, før jeg blev testet på gymnasiet. Jeg havde bare været frustreret over at være langsommere end de andre"
"Det er var en lettelse at vide, at jeg er ordblind. Så er der egentlig ikke rigtig noget galt med mig, jeg er bare ordblind. De hjælpemidler, jeg har fået gør, at jeg faktisk kan følge med"

Amanda Malling, 3dm


Farozan Lodin

”Jeg tog ordblindetesten her på gymnasiet og det viste sig, at jeg er ordblind”
”Vores læsevejleder, Marianne, er rigtig god til at hjælpe. Det er rart at have hende og hun er nem at forstå”
”Jeg får hjælp til de store opgaver af vores læsevejleder. De mindre opgaver hjælper klassekammeraterne med”

Farozan Lodin, 2.bn


 

Freja Malik Blinkenberg Jessen, foredragsholder og student fra Morsø Gymnasium udtaler:
"Jeg vil slå et kæmpe slag for Morsø Gymnasium som ordblind! Hver gang jeg er ude og holde foredrag bliver I nævnt omkring, hvor stor hjælp I var, i at acceptere ens ordblindhed og lærer en om hjælpemidlerne"

Scroll to Top