height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

SU

Statens uddannelsesstøtte

Ansøgningsskema udfyldes online på www.su.dk. Hvis du søger udeboende SU, skal ansøgningsskemaet printes ud og afleveres på kontoret. Elevvejlederen informerer om de gældende regler både i 1.g og 2g. og giver individuel vejledning, når behovet opstår.

Du kan tidligst modtage SU fra starten af et nyt kvartal efter din 18 års-fødselsdag (1.1, 1.4, 1.7 og 1.10).

Spørgsmål om SU kan også rettes til skolens kontor hver dag kl. 8.00 – 14.00.
Kontakt Kis Brask eller Jeanet Egebæk

Scroll to Top