height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Eksamen

I løbet af de tre år i gymnasiet skal du op til 10 eksaminer

I løbet af de tre år i gymnasiet skal du op til 10 eksaminer (mundtlige og skriftlige) inkl. studieretningsprojektet (skriftligt og mundtligt).
Har du et ekstra A-fag, skal du til en eksamen mere. Efter eksamen i 2g skal du have aflagt mindst to eksaminer.

Normalt vil prøverne være fordelt sådan, at du i 1. og 2.g kommer op i 2-3 fag og resten som afslutning på 3. g.

Det er undervisningsministeriet, der bestemmer, hvilke fag du skal op i. Det gælder for fag med både skriftlig og mundtlig prøve, at du altid skal op til enten skriftlig eller mundtlig eksamen i faget.

Eksamensbekendtgørelse & regler

Læs hele eksamensbekendtgørelsen her: www.retsinformation.dk

Find love og regler for eksaminer og prøver på Morsø Gymnasium 

Hjælpemidler

Regler for hjælpemidler i de enkelte fag findes i fagenes læreplaner: https://uvm.dk/

Beregn dit gennemsnit

Klik på følgende link for at beregne dit gennemsnit – https://softit.dk/snit.asp

Scroll to Top