Eksamen

I løbet af de tre år i gymnasiet skal du op til 8 eksaminer (mundtlige og skriftlige) samt et studieretningsprojekt (skriftligt). Har du et ekstra A-fag, skal du til en eksamen mere. Efter eksamen i 2g skal du have aflagt mindst to eksaminer. Normalt vil prøverne være fordelt sådan, at du i 1. og 2.g kommer op i et eller to fag og resten som afslutning på 3. g. Det er undervisningsministeriet, der bestemmer, hvilke fag du skal op i. Det gælder for fag med både skriftlig og mundtlig prøve, at du altid skal op til enten skriftlig eller mundtlig eksamen i faget.

Eksamensbekendtgørelse & regler

Læs hele eksamensbekendtgørelsen for hhv. den gamle ordning (3.g) her: www.retsinformation.dk og den nye 2017-ordning her: www.retsinformation.dk Find love og regler for eksaminer og prøver på Morsø Gymnasium  HjælpemidlerRegler for hjælpemidler i de enkelte fag findes i fagenes læreplaner for hhv. den gamle ordning (3.g) her: https://uvm.dk og den nye ordning: https://uvm.dk/ Beregn dit gennemsnitKlik på følgende link for at beregne dit gennemsnit - https://softit.dk/snit.asp.