Gymnasieforeningen

Gymnasieforeningen for Morsø Gymnasium har til formål:

  • At yde rentefrie studielån til studerende, der har bestået studentereksamen på Morsø Gymnasium.
  • At yde tilskud til elever, der mangler midler for at kunne deltage i studierejser eller sprogrejser
  • At yde tilskud til udsmykning, særlige elevinitiativer eller lignende.

Kontingentet andrager p.t. kr. 150 pr. år.

Nye medlemmer optages ved henvendelse til adm@morsoe-gym.dk