height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Stillingsopslag

Her kan du se ledige stillinger

Vi søger en ny vicerektor

Morsø Gymnasium søger en vicerektor, som er administrativt, fagligt og pædagogisk velfunderet og har erfaring som underviser. Vi lægger vægt på lyst til ledelsesansvar og til at indgå i et dialogbaseret og motiverende samarbejde med lærerkollegiet. Erfaring fra lignende stilling eller anden form for ledelseserfaringer er en fordel, men ikke et krav.

Arbejdsopgaver:
• Planlægning og organisering af gymnasiets drift
• Pædagogisk ledelse
• Pædagogisk og strategisk udviklingsarbejde
• Ansvar eksamen og prøver
• Udvalg og bestyrelser
• Ansvar for elevaktiviteter
• Kvalitetssikring, herunder udarbejdelse af evalueringsplaner og nøgletal

Vicerektoren vil få indflydelse på den endelige fordeling af egne arbejdsopgaver og ansvarsområder.

Morsø Gymnasium er et alment gymnasium med 8 klasser, 170 elever og 22 lærere. Skolen er præget af mangfoldighed, nærhed og højt til loftet. Vi prioriterer faglighed, fællesskab og dannelse højt i hverdagen og samarbejder med det omgivende samfund. Den vicerektor, vi søger, har lyst til at arbejde med vores søde unge og bidrage til at danne dem til livsduelighed, mod på tilværelsen og glæde ved livet.

Morsø Gymnasium sørger i første omgang for, at egnens unge får en rigtig god studentereksamen og kommer godt videre i livet, men vi er også en skole for elever udefra. Vi tiltrækker dygtige håndboldtalenter i tæt samarbejde med Mors-Thy Håndboldakademi og drama-elever i samarbejde med Limfjordsteateret. Skolens størrelse giver en efterskole-agtig stemning. Eleverne er særdeles aktive og der sker meget andet end undervisning på gymnasiet. En del aktiviteter sker på tværs mellem alle huset unge.

Morsø Gymnasium indgår i et bygningsfællesskab med EUC Nordvest, Thy-Mors HF & VUC, folkeskolen Dueholmskolen og de to teatre, Morsø Teater og Limfjordsteatret. Vi bor i flotte bygninger tegnet af Friis og Moltke.

Hvis du vil vide mere om skolen, kan vi henvise til skolens hjemmeside www.morsoegym.dk

Vi forventer, at vores nye vicerektor skal undervise en mindre del af sin samlede arbejdstid.
Ledelsen af gymnasiet består af rektor, vicerektor og økonomichef.

Ansøgeren bedes medsende relevante faglige oplysninger, herunder eksamensbeviser og pædagogikumudtalelse.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

Spørgsmål kan rettes til rektor Ann Balleby, 2344 3673.

Ansøgning skal sendes til rektor Ann Balleby ab@morsoe-gym.dk

Ansøgningsfrist søndag den 10. december 2023 kl. 12. Ansættelsessamtaler i uge 50.

Ansættelse 1. februar 2024.

Scroll to Top