På de sproglige studieretninger lærer du ikke blot sprog, men får også kendskab de forskellige landes kultur, geografi, litteratur osv. Du lærer også at sætte den danske kultur i forhold til andre landes. Fremmedsprog er ikke kun engelsk, så hvis du vil kunne begå dig sprogligt i Danmarks nabolande og i mange andre dele af verden, er det vigtigt at kunne flere forskellige sprog.
De sproglige studieretninger er velegnede, hvis du tænker på at læse f.eks. sprog, internationale studier og læreruddannelsen, men også hvis du overvejer at arbejde med handel og eksport til andre lande.

Engelsk A - Spansk A/Fransk A/Tysk A - Italiensk BEllerEngelsk A – Spansk A/Fransk A – Tysk B

StudieretningsfagEngelsk ASpansk A / Fransk A / Tysk ATysk B / Italiensk B Obligatoriske fagDansk A, Historie A, Biologi C, Fysik C, Idræt C, Matematik C, Samfundsfag C, Oldtidskundskab C, Religion C, Kunstnerisk fag C. Kunstnerisk fag (vælg et)Billedkunst CDramatik CMediefag CMusik C Bundne valgfag:Du skal vælge ét af fagene latin C, naturgeografi C, kemi C, biologi B eller fysik B. Frie valgfag:Du skal vælge 3 valgfag: C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi B-niveau: Billedkunst, Biologi, Fysik, Idræt, Italiensk/tysk, Matematik, Religion, Samfundsfag, Mediefag A-niveau: Tysk/italiensk

Kunstneriske studieretninger

Dramatik / Musik / Design / Sprog / Matematik...

Se retning

Naturvidenskabelige studieretninger

Matematik / Fysik / Kemi / Biologi...

Se retning

Samfundsfagligestudieretninger

Samfundsfag / Engelsk / Matematik...

Se retning