height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Studie- & ordensregler

Morsø Gymnasiums mål er at give unge en gymnasial ungdomsuddannelse med bedst muligt resultat og således skabe et solidt grundlag for videre uddannelse, arbejde og aktiv deltagelse i samfundslivet.

Det gode resultat er afhængigt af et godt samarbejde – både i undervisningen og i skolens dagligdag i øvrigt – mellem lærere og elever og mellem eleverne indbyrdes. Det stiller krav til tilstedeværelse i undervisningen, forberedelse – både mundtligt og skriftligt – og aktiv deltagelse i undervisningsprocessen. Derudover er det vigtigt at møde hinanden med åbenhed, tolerance, hensyntagen og respekt, så alle kan føle sig trygge og opmuntrede til et aktivt engagement i uddannelsen.

Scroll to Top