height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Naturvidenskabelige Studieretninger

Her kan du specialisere dig inden for fag som fysik, kemi og biologi

På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig inden for fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad få koblet praktiske forsøg på teorierne, og der vil være mange muligheder for aktiviteter uden for skolen - som f.eks. svæveflyvning og aquabiologi. Gymnasiet har moderne og veludstyrede faglokaler og laboratorier.

De naturvidenskabelige studieretninger er den direkte vej til mange naturvidenskabelige uddannelser som medicin, jordemoder, sygeplejerske, biologi, molekylærbiologi, fysik, dyrlæge, ingeniørstudier og IT, men er også et ideelt udgangspunkt for naturvidenskabelige linjefag på læreruddannelsen.

MATEMATIK A - FYSIK B - KEMI B

Studieretningsfag
Matematik A
Fysik B
Kemi B

Obligatoriske fag
Dansk A, Historie A, Biologi C, Engelsk B, Idræt C, Oldtidskundskab C, Samfundsfag C, Religion C, Kunstnerisk fag C, 2. Fremmedsprog A/B

2. fremmedsprog (vælg et)
Tysk B
Spansk A
Fransk A

Kunstnerisk fag (vælg et)
Musik C
Mediefag C
Dramatik C
Billedkunst C

Bundne valgfag:
Du skal vælge naturgeografi C, biologi B, fysik A eller kemi A.

Frie valgfag:
Du skal vælge 1 valgfag. Hvis du har tysk B, skal du dog vælge 2, hvoraf 1 er på A-niveau, med mindre du har valgt fysik A eller kemi A:

C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi
B-niveau: Billedkunst, Biologi, Idræt, Religion, Samfundsfag, Mediefag
A-niveau: Engelsk, Tysk, Kemi, Fysik

BIOLOGI A - KEMI B

Studieretningsfag
Biologi A
Kemi B

Obligatoriske fag
Dansk A, Historie A, Engelsk B, Fysik C, Idræt C, Matematik B, Oldtidskundskab C, Samfundsfag C,
Religion C, Kunstnerisk fag C, 2. Fremmedsprog A/B

2. fremmedsprog (vælg et)
Tysk B
Spansk A
Fransk A

Kunstnerisk fag (vælg et)
Musik C
Billedkunst C
Dramatik C
Mediefag C

Valgfag:
Du skal vælge 2 frie valgfag. Hvis du har tysk på B, skal du dog vælge 3, hvoraf 1 er på A-niveau.

C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi
B-niveau: Billedkunst, Fysik, Idræt, Religion, Samfundsfag, Mediefag
A-niveau: Engelsk, Matematik, Tysk, Kemi, Fysik

Her er en guide, som hjælper dig til at sammensætte din studieretning og dine valgfag

Scroll to Top