På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig inden for fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad få koblet praktiske forsøg på teorierne, og der vil være mange muligheder for aktiviteter uden for skolen - som f.eks. svæveflyvning og aquabiologi. Gymnasiet har moderne og veludstyrede faglokaler og laboratorier.
De naturvidenskabelige studieretninger er den direkte vej til mange naturvidenskabelige uddannelser som medicin, jordemoder, sygeplejerske, biologi, molekylærbiologi, fysik, dyrlæge, ingeniørstudier og IT, men er også et ideelt udgangspunkt for naturvidenskabelige linjefag på læreruddannelsen.

Matematik A - Fysik B - Kemi B

StudieretningsfagMatematik AFysik BKemi B Obligatoriske fagDansk A, Historie A, Biologi C, Engelsk B, Idræt C, Oldtidskundskab C, Samfundsfag C, Religion C, Kunstnerisk fag C, 2. Fremmedsprog A/B 2. fremmedsprog (vælg et)Tysk BSpansk AFransk A Kunstnerisk fag (vælg et)Musik CMediefag CDramatik CBilledkunst C Bundne valgfag:Du skal vælge naturgeografi C, biologi B, fysik A eller kemi A. Frie valgfag:Du skal vælge 1 valgfag. Hvis du har tysk B, skal du dog vælge 2, hvoraf 1 er på A-niveau, med mindre du har valgt fysik A eller kemi A: C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi B-niveau: Billedkunst, Biologi, Idræt, Religion, Samfundsfag, Mediefag A-niveau: Engelsk, Tysk, Kemi, Fysik

Biologi A - Kemi B

StudieretningsfagBiologi AKemi B Obligatoriske fagDansk A, Historie A, Engelsk B, Fysik C, Idræt C, Matematik B, Oldtidskundskab C, Samfundsfag C,Religion C, Kunstnerisk fag C, 2. Fremmedsprog A/B 2. fremmedsprog (vælg et)Tysk BSpansk AFransk A Kunstnerisk fag (vælg et)Musik CBilledkunst CDramatik CMediefag C Valgfag:Du skal vælge 2 frie valgfag. Hvis du har tysk på B, skal du dog vælge 3, hvoraf 1 er på A-niveau. C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi B-niveau: Billedkunst, Fysik, Idræt, Religion, Samfundsfag, Mediefag A-niveau: Engelsk, Matematik, Tysk, Kemi, Fysik

Kunstneriske studieretninger

Dramatik / Musik / Design / Sprog / Matematik...

Se retning

Sproglige studieretninger

Engelsk / Spansk / Fransk / Tysk...

Se retning

Samfundsfagligestudieretninger

Samfundsfag / Engelsk / Matematik...

Se retning