height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Censor

Informationer til censor

Eksamensholdenes studieplaner mv. findes via Morsø Gymnasium Lectio:
http://www.lectio.dk/lectio/261/default.aspx

Fra hovedmenuen klikkes på Hold. Find fag og holdbetegnelsen. Studieplan og Undervisningsbeskrivelse åbnes herefter.

Information specielt til SRP-censorer

Eleverne er blevet undervist i basal videnskabsteori med udgangspunkt i i-bogen “Vidensmønstre” af Mads Rangvid m.fl. fra Systime. Heri præsenteres otte begrebspar, som den enkelte elev kan bruge til at klassificere, karakterisere og diskutere den viden, der er anvendt og skabt i elevens SRP, og til at reflektere over, hvordan den form for viden hænger sammen med de metodiske og teoretiske tilgange, der er blevet benyttet.

De otte begrebspar er:

  1. Teoretisk – praktisk
  2. Diakron – synkron
  3. Empirisk – formel
  4. Kvantitativ – kvalitativ
  5. Eksperimentel – observationel
  6. Kausal – intentionel – funktionel
  7. Idiografisk – nomotetisk
  8. Faktuel – normativ

Det forventes ikke, at eleven kan ”jonglere” rundt i alle begreber, men derimod at eleven kan bruge de begreber, der er relevante i forbindelse med elevens konkrete undersøgelse. At vælge de relevante begreber kræver i sig selv refleksion over, hvilken viden man arbejder med, og hvordan man gør det.

Eleverne er udover de otte begrebspar også blevet introduceret til den videnskabelige basismodel.

Scroll to Top