Bestyrelsen på Morsø Gymnasium

Peter Overgaard (formand og valgt af bestyrelsen)Frank Sørensen (næstformand og valgt af overbygningsskolerne)Olivier Cointe (medarbejderrepræsentant)Jesper Kjær Nannerup (medarbejderrepræsentant)Michael Baggesen Klitgaard (valgt af Aalborg Universitet)Jonatan Vestbo Gregersen (valgt af Morsø Erhvervsråd)Marie Søndergaard Jeppesen 2.b (elevrepræsentant)Amalie Liv Kragh Brusgaard, 3.b (elevrepræsentant) Derudover deltager flg. i møderne:Ann Balleby, rektorBirgitte Martiny, vicerektorLisbeth Fredholm, økonomichef