height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Bestyrelsen

Bestyrelsen på Morsø Gymnasium

Bestyrelsen på Morsø Gymnasium består af ni medlemmer. Syv af medlemmerne har stemmeret, mens de resterende to er uden stemmeret.
Vi har fem udefrakommende medlemmer, to medlemmer blandt medarbejderne og to elevrepræsentanter.

Jesper Kjær Nannerup (medarbejderrepræsentant)
Peter Lillebæk (valgt af Kommunalbestyrelsen)
Peter Overgaard (formand og valgt af bestyrelsen)
Olivier Cointe (medarbejderrepræsentant)
Michael Baggesen Klitgaard (valgt af Aalborg Universitet)
Frank Sørensen (næstformand og valgt af overbygningsskolerne)
Jonatan Vestbo Gregersen (valgt af Morsø Erhvervsråd)
Magnus Halkjær, 3bn (elevrepræsentant) - mangler på billedet
Sophie Møller Jensen, 2se (elevrepræsentant) - mangler på billedet

Derudover deltager flg. i møderne:

Ann Balleby, rektor
Lisbeth Fredholm, økonomichef

Scroll to Top