Bestyrelsen på Morsø Gymnasium

Peter Overgaard (formand og valgt af Morsø Erhvervsråd)Hanne Haldrup (næstformand og valgt af Kommunalbestyrelsen)Frank Sørensen (valgt af overbygningsskolerne)Olivier Cointe (medarbejderrepræsentant)Jesper Kjær Nannerup (medarbejderrepræsentant)Frede Blaabjerg (valgt af Aalborg Universitet)Helle Frostholm Skærbech (valgt af bestyrelsen)Rikke Kirk Mogensen, 3.dme (elevrepræsentant)Nanna Rose Rask Jensen 3.dme (elevrepræsentant) Derudover deltager flg. i møderne:Ann Balleby, rektorBirgitte Martiny, vicerektorLisbeth Fredholm, økonomichef