height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Bestyrelsen

Bestyrelsen på Morsø Gymnasium

Fra venstre

Jesper Kjær Nannerup (medarbejderrepræsentant)
Marie Søndergaard Jeppesen 3b (elevrepræsentant)
Peter Lillebæk (valgt af Kommunalbestyrelsen)
Peter Overgaard (formand og valgt af bestyrelsen)
Olivier Cointe (medarbejderrepræsentant)
Michael Baggesen Klitgaard (valgt af Aalborg Universitet)
Frank Sørensen (næstformand og valgt af overbygningsskolerne)
Jonatan Vestbo Gregersen (valgt af Morsø Erhvervsråd)
Laura Lindholt Pahus, 2dm (elevrepræsentant) – mangler på billedet

Derudover deltager flg. i møderne:

Ann Balleby, rektor
Birgitte Martiny, vicerektor
Lisbeth Fredholm, økonomichef

Scroll to Top