height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Opgaver og projekter

Undervejs i gymnasiet vil du skulle skrive tre større opgaver

Undervejs i gymnasiet vil du skulle skrive nogle større opgaver, som forberedes i undervisningen eller ved individuel vejledning, men som du skal udarbejde selvstændigt hjemme. I forbindelse med opgaveskrivningen vil der være et antal undervisningsfrie dage.

Dansk/historie opgaven DHO i 1.g

DHO er den første større opgave du møder i gymnasiet. Du vil modtage vejledning og blive klædt godt på til opgaven, før skriveperioden går i gang. DHO skal i slutningen af 1g forsvares ved en mundtlig årsprøve.

Studieretningsopgaven SRO i 2.g

SRO minder meget om SRP i 3.g. Den er dog kortere og skal i slutningen af 2g forsvares ved en mundtligt årsprøve.

Studieretningsprojektet SRP i 3.g

SRP er den største skriftlige opgave du skal skrive. Den skal skrives i mindst et af dine studieretningsfag og du får 10 skoledage til at skrive den i. Inden du går i gang med skiveperioden, vil du være blevet godt klædt på til opgaven gennem vejledning.

I slutningen af 3g skal du op og forsvare din SRP ved en mundtlig eksamen.

Scroll to Top