Valgfag

Morsø Gymnasium tilbyder over 30 valgfag. Få et overblik over de forskellige niveauer nedenfor.

C

Astronomi CBilledkunst CDesign CDramatik CErhvervsøkonomi C*Filosofi CInformatik CInnovation CKemi C*Latin CMusik CNaturgeografi CPsykologi C

B

Biologi B*Billedkunst BDramatik BFysik B*Idræt BItaliensk BKemi BMatematik B*Mediefag BMusik BNaturgeografi BReligion BSamfundsfag B*

A

Biologi A*Engelsk A*Fysik A*Fransk begyndersprog A*Kemi A*Matematik A*Samfundsfag A*Tysk fortsættersprog A*Spansk A*

*Faget er et adgangskrav til visse vidregående uddannelser.NB: Fysik A og Kemi A er kun mulige valgfag på studieretningen Matematik A, Fysik B, Kemi B.