height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Samfundsvidenskabelige Studieretninger

På de samfundsvidenskabelige studieretninger specialiserer du dig i samfundsforhold såsom politik, økonomi, international politik mm.

På de samfundsvidenskabelige studieretninger specialiserer du dig i samfundsforhold såsom politik, økonomi, international politik, medier, sociale forhold og naturligvis aktuelle emner som f.eks. præsidentvalget i USA, Ruslands krig i Ukraine og dansk politik og økonomi.

Vi arbejder også med f.eks. statistikken bag meningsmålingsundersøgelser.

Undervisningen foregår ikke kun på skolen, men kan også være at overvære en retssag, besøge en virksomhed eller have besøg af forsvaret og politiske partier.

De samfundsfaglige studieretninger er velegnede, hvis du tænker på at læse jura, økonomi, statskundskab, journalistik eller tage en lærer- eller pædagoguddannelse.

SAMFUNDSFAG A - ENGELSK A

Studieretningsfag
Samfundsfag A
Engelsk A

Obligatoriske fag
Dansk A, Historie A, Fysik C, Idræt C, Matematik B, Biologi C, Oldtidskundskab C, Religion C, Kunstnerisk fag C, 2. fremmedsprog A/B

2. fremmedsprog (vælg et)
Tysk B
Spansk A
Fransk A

Kunstnerisk fag (vælg et)
Musik C
Mediefag C
Dramatik C
Billedkunst C

Bundne valgfag:
Du skal vælge 1 naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller latin C. Derudover skal du vælge 1 naturvidenskabeligt fag på C-niveau eller B-niveau.

Frie valgfag, hvis du har fransk A eller spansk A:
Du har plads til 1 valgfag.

Frie valgfag, hvis du har tysk B:
Du har plads til 2 valgfag.

C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi
B-niveau: Billedkunst, Biologi, Fysik, Idræt, Religion, Mediefag
A-niveau: Matematik, Tysk

SAMFUNDSFAG A - MATEMATIK A

Studieretningsfag
Samfundsfag A
Matematik A

Obligatoriske fag
Dansk A, Historie A, Engelsk B, Fysik C, Idræt C, Biologi C, Oldtidskundskab C, Religion C, Kunstnerisk fag C, 2. fremmedsprog A/B

2. fremmedsprog (vælg et)
Tysk B
Spansk A
Fransk A

Kunstnerisk fag (vælg et)
Musik C
Mediefag C
Dramatik C
Billedkunst C

Bundne valgfag:
Du skal vælge 1 naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller latin C. Derudover skal du vælge 1 naturvidenskabeligt fag på C-niveau eller B-niveau.

Frie valgfag, hvis du har fransk A eller spansk A:
Du har plads til 1 valgfag

Frie valgfag, hvis du har tysk B:
Du har plads til 2 valgfag

C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi
B-niveau: Billedkunst, Biologi, Fysik, Idræt, Religion, Mediefag
A-niveau: Engelsk, Tysk

Her er en guide, som hjælper dig til at sammensætte din studieretning og dine valgfag

Scroll to Top