Skolens Historie

Læs skolens jubilæumsskrifter:

Starten

Thisted Amt nedsatte i 1936 et udvalg, der skulle beslutte, hvor et statsgymnsium skulle placeres i amtet. Byrådene i Nykøbing og Thisted kunne ikke blive enige om, hvor det skulle være, og hele udvalgsarbejdet gik faktisk i stå.Så endelig i 1939 skete der noget. En gruppe af borgere i Nykøbing udsendte en opfordring om dannelse af en gymnasieforening, der skulle prøve at skaffe midler til oprettelsen af et kommunalt gymnasium i Nykøbing. Foreningen fik stor tilslutning, og først nu kunne et egentligt arbejde med oprettelse af et gymnasium på Mors starte.

De første år

M.C.Holms skole blev renoveret og ombygget til gymnasium med en ekstra etage. Folkeskolen og gymnasiet blev adskilt fra 1945 p.g.a. pladsproblemer.Den første skoledag var en stor dag – den 12. 8. 1941.  Samme dag skriver Thisted Amts Avis:“Gymnasiet i Nykøbing er foreløbig blevet en fiasko, og det ændres næppe.”Avisen begrunder kritikken med det lille antal elever.4 elever fra Thy0 elever fra Salling8 elever fra Mors. Første år syntes Morsø Gymnasium ikke særligt populært for øens unge mennesker. 1943 blev det imidlertid meget bedre m.h.t. elevantal – også fra Salling og Thy.