height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Historie

Skolens Historie

Studenterbilleder gennem årene

Læs skolens jubilæumsskrifter:

Starten

Thisted Amt nedsatte i 1936 et udvalg, der skulle beslutte, hvor et statsgymnasium skulle placeres i amtet. Byrådene i Nykøbing og Thisted kunne ikke blive enige om, hvor det skulle være, og hele udvalgsarbejdet gik faktisk i stå.

Så endelig i 1939 skete der noget. En gruppe af borgere i Nykøbing udsendte en opfordring om dannelse af en gymnasieforening, der skulle prøve at skaffe midler til oprettelsen af et kommunalt gymnasium i Nykøbing. Foreningen fik stor tilslutning, og først nu kunne et egentligt arbejde med oprettelse af et gymnasium på Mors starte.

De første år

M.C. Holms skole blev renoveret og ombygget til gymnasium med en ekstra etage. Folkeskolen og gymnasiet blev adskilt fra 1945 p.g.a. pladsproblemer.

Den første skoledag var en stor dag – den 12. 8. 1941.

Grønnegade

Samme dag skriver Thisted Amts Avis:
“Gymnasiet i Nykøbing er foreløbig blevet en fiasko, og det ændres næppe.”
Avisen begrunder kritikken med det lille antal elever.
4 elever fra Thy
0 elever fra Salling
8 elever fra Mors.

Første år syntes Morsø Gymnasium ikke særligt populært for øens unge mennesker. 1943 blev det imidlertid meget bedre m.h.t. elevantal – også fra Salling og Thy.

70’erne og 80’erne

Det gamle gymnasium gav efterhånden pladsproblemer, og sidst i 1970’erne begyndte man for alvor at spekulere i nybyggeri.
I 1980 blev der givet grønt lys til opførelsen af et nyt gymnasium.
Den 9.8.1982 kunne de nye, smukke og funktionelle bygninger tages i brug.

Byggeplads Limfjordsvej 1982 1

Resten af historien skriver vi stadigvæk på

Morsø Gymnasiums årsskrifter:

Scroll to Top