Karakterer & Evaluering

Der benyttes den såkaldte 7-trins-skala. Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside. Skolen har en evalueringsplan, som følges på alle tre årgange. Evaluering omfatter samtaler med eleverne, karakterer og diverse prøver. Se mere om de tre årganges planer i tabellen nedenfor.

1.g evaluering af den enkelte elev

PRØVER

EVALUERING

EVALUERINGSSAMTALER

August

August

Screening i dansk og matematik (talblindhed og kognitiv forståelse)

August

September

September

Midtvejstest i Almen sprogforståelse og Naturvidenskabeligt grundforløb

September

Oktober

Oktober

Anonym evaluering af undervisningen i alle fag i grundforløbet.

Selvevaluering i forhold til læringsmål i forløbene i det enkelte fag.

Screening i matematik

Oktober

Evalueringssamtale om fagligt standpunkt, studieretningsvalg og ønsker til videregående uddannelse.

November

Afsluttende prøve i Almen sprogforståelse og Naturvidenskabeligt grundforløb

November

November

December

December

Formativ evaluering af flerfagligt forløb (FF3)

December

Januar

Januar

Løbende evaluering af elevens faglige udbytte og progression.

Løbende arbejde med mål for egen udvikling.

Januar

Februar

Februar

Første standpunktskarakterer

Selvevaluering i forhold til læringsmål i forløbene i de enkelte fag

Februar

Samtale med faglærerne før eller efter karaktergivning om fagligt standpunkt og mål for egen udvikling.

Forældrekonsultationer

Marts

Træning til mundtlig eksamen i matematik for elever, som afslutter matematik C i   maj-juni-terminen.

Marts

Marts

April

April

Anonym undervisningsevaluering mindst 1 gang pr. semester i alle fag.

April

Maj

Maj

Løbende evaluering af elevens faglige udbytte og progression.

Løbende arbejde med mål for egen udvikling.

Årskarakterer i afsluttende fag.

Maj

Juni

Mundtlig årsprøve i dansk-historie-opgaven (DHO).

Skriftlige og mundtlige årsprøver og evt. eksamen i udvalgte fag.

Juni

Årskarakterer i ikke-afsluttende fag.

På baggrund af karakterer tages stilling til oprykning i 2.g.

Juni

2.g evaluering af den enkelte elev

PRØVER

EVALUERING

EVALUERINGSSAMTALER

August

August

August

Evt. evaluering af årsprøver.

September

September

Selvevaluering i forhold til læringsmål (løbende året igennem)

September

Formative evalueringssamtaler med faglærerne af såvel mundtligt som skriftlig arbejde (løbende året igennem)

Oktober

Oktober

Undervisningsevaluering i alle fag mindst én gang pr. semester (kan placeres på forskellige tidspunkter fra fag til fag)

Oktober

Elevudviklingssamtaler

November

November

Standpunktskarakter i alle fag.

Evaluering af flerfagligt forløb (FF5)

November

Formative evalueringssamtaler med faglærerne fx i forbindelse med standpunktskarakterer

December

December

December

Januar

Januar

Januar

Februar

Februar

Selvevaluering i forhold til læringsmål (løbende året igennem)

Februar

Formativ evaluering via samtaler med faglærerne af såvel mundtligt som skriftligt arbejde (løbende året igennem)

Marts

Skriftlig terminsprøve i Engelsk B og Matematik B

Marts

Standpunktskarakterer i alle fag.

Evaluering af flerfagligt forløb (FF6)

Marts

Formative evalueringssamtaler med faglærerne fx i forbindelse med standpunktskarakterer.

April

April

Undervisningsevaluering i alle fag mindst én gang pr. semester (kan placeres på forskellige tidspunkter fra fag til fag)

April

Maj

Studieretningsopgaven (SRO)

Maj

Årskarakterer for afsluttende fag.

Maj

Juni

Eksamen mundtligt og skriftligt

Årsprøver mundtligt og skriftligt

Juni

Årskarakterer for ikke afsluttende fag.

Eksamenskarakterer.

Juni

Ultimo juni: På baggrund af karaktererne tages stilling til oprykning til 3.g

3.g evaluering af den enkelte elev

PRØVER

LØBENDE EVALUERING

EVALUERINGSSAMTALER

August

August

August

Evt. evaluering af årsprøver med studievejleder, mentor eller rektor.

September

September

AT 7: Evaluering aftales klassevis.

September

Oktober

Oktober

Standpunktskarakter i fag som afsluttes i december-januar.

Oktober

Elevudviklingssamtaler.

November

November

Standpunkts-karakter (evt. i beg. af december).

Afsluttende karakter i fag som afsluttes i december-januar gives inden eksamensplanens offentliggørelse.

November

Lærermøder om:
1. Alle elever
2. Justering af studieplan og kompetenceplan

Samtaler
1. Lærer-elev i forb.m. karaktergivning

December

AP: Afsluttende prøve. Ikke medtællende standpunktskarakter gives.

NV: Afsluttende mundtlig evaluering. Karakter gives.

December

December

Februar

Eksamenskarakter for studieretningsprojekt.

Februar

Februar

Marts

Terminsprøve i skr.dansk.

Skr.opgave under prøvelignende former i fag med skriftlig eksamen.

Marts

Standpunktskarakter

Marts

Lærermøder om:
1. Udvalgte elever.
2. Justering af studieplan og kompetenceplan.

Samtaler
Lærer-elev i forb.m. karaktergivning.

Maj

Skr. og mdtl. eksamen.

Maj

Afsluttende karakterer gives.

Maj

Juni

Skr. og mdtl. eksamen.

Juni

Juni

1.g evaluering af den enkelte elev

PRØVER

LØBENDE EVALUERING

EVALUERINGSSAMTALER

Grundforløb

Grundforløb

Løbende evaluering i forb.m. skr.opg, (nv, at, skr.fag)

Grundforløb

August

August

Screening i dansk, engelsk og AP

August

September

September

September

Lærermøder om:
1. Klassen generelt
2. Elever med særlige behov
3. Koordinering
4. Skolestart

Sep.   – okt.
Studievejleder-indslusningssamtaler

November

November

Standpunktskarakterer  gives i alle fag. Der er valgfrihed m.h.t at give karakter for skr. engelsk, fransk, spansk og tysk.

November

Lærermøder om:
1. Alle elever
2. Justering af   studieplan og kompetenceplan

Samtaler
1. Lærer-elev i forb.m. karaktergivning
2. Forældrekonsultationer

December

AP: Afsluttende prøve. Ikke medtællende standpunktskarakter gives.

NV: Afsluttende mundtlig evaluering. Karakter gives.

December

December

Marts

Træning til mundtlig eksamen i matematik for elever som afslutter matematik C i   maj-juni-terminen.

Marts

Såvel mdtl. som skr. karakterer gives i følgende fag:
Matematik C, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B, Fransk B, Tysk B.

I øvrige fag gives én standpunktskarakter.

Marts

Team og lærere evaluerer via lærermøde med forarbejde af teamet.

Samtaler lærer-elev i forb.m. karaktergivning.

Elevudviklingssamtaler

Maj

Efter sidste AT-forløb udarbejdes en skr. opgave / præsenteres en mundtlig synopsis.

Maj

Primo maj: Årskarakterer gives i afsluttende fag.

Maj

Juni

Skr. opgave under prøvelignende former Engelsk A, Engelsk B, Matematik A, Samfundsfag A, evt. Musik A. Hertil kommer mdtl. eksamen.

Juni

Screening i engelsk ved afslutningen af 1.g

Medio juni: Årskarakterer gives i øvrige fag.

Juni

Ultimo juni: På baggrund af karaktererne tages stilling til oprykning til 2.g

1.g evaluering af den enkelte elev

PRØVER

LØBENDE EVALUERING

EVALUERINGSSAMTALER

Grundforløb

Grundforløb

Løbende evaluering i forb.m. skr.opg, (nv, at, skr.fag)

Grundforløb

August

August

Screening i dansk, engelsk og AP

August

September

September

September

Lærermøder om:
1. Klassen generelt
2. Elever med særlige behov
3. Koordinering
4. Skolestart

Sep.   – okt.
Studievejleder-indslusningssamtaler

November

November

Standpunktskarakterer  gives i alle fag. Der er valgfrihed m.h.t at give karakter for skr. engelsk, fransk, spansk og tysk.

November

Lærermøder om:
1. Alle elever
2. Justering af   studieplan og kompetenceplan

Samtaler
1. Lærer-elev i forb.m. karaktergivning
2. Forældrekonsultationer

December

AP: Afsluttende prøve. Ikke medtællende standpunktskarakter gives.

NV: Afsluttende mundtlig evaluering. Karakter gives.

December

December

Marts

Træning til mundtlig eksamen i matematik for elever som afslutter matematik C i   maj-juni-terminen.

Marts

Såvel mdtl. som skr. karakterer gives i følgende fag:
Matematik C, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B, Fransk B, Tysk B.

I øvrige fag gives én standpunktskarakter.

Marts

Team og lærere evaluerer via lærermøde med forarbejde af teamet.

Samtaler lærer-elev i forb.m. karaktergivning.

Elevudviklingssamtaler

Maj

Efter sidste AT-forløb udarbejdes en skr. opgave / præsenteres en mundtlig synopsis.

Maj

Primo maj: Årskarakterer gives i afsluttende fag.

Maj

Juni

Skr. opgave under prøvelignende former Engelsk A, Engelsk B, Matematik A, Samfundsfag A, evt. Musik A. Hertil kommer mdtl. eksamen.

Juni

Screening i engelsk ved afslutningen af 1.g

Medio juni: Årskarakterer gives i øvrige fag.

Juni

Ultimo juni: På baggrund af karaktererne tages stilling til oprykning til 2.g

1.g evaluering af den enkelte elev

PRØVER

LØBENDE EVALUERING

EVALUERINGSSAMTALER

Grundforløb

Grundforløb

Løbende evaluering i forb.m. skr.opg, (nv, at, skr.fag)

Grundforløb

August

August

Screening i dansk, engelsk og AP

August

September

September

September

Lærermøder om:
1. Klassen generelt
2. Elever med særlige behov
3. Koordinering
4. Skolestart

Sep.   – okt.
Studievejleder-indslusningssamtaler

November

November

Standpunktskarakterer  gives i alle fag. Der er valgfrihed m.h.t at give karakter for skr. engelsk, fransk, spansk og tysk.

November

Lærermøder om:
1. Alle elever
2. Justering af   studieplan og kompetenceplan

Samtaler
1. Lærer-elev i forb.m. karaktergivning
2. Forældrekonsultationer

December

AP: Afsluttende prøve. Ikke medtællende standpunktskarakter gives.

NV: Afsluttende mundtlig evaluering. Karakter gives.

December

December

Marts

Træning til mundtlig eksamen i matematik for elever som afslutter matematik C i   maj-juni-terminen.

Marts

Såvel mdtl. som skr. karakterer gives i følgende fag:
Matematik C, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B, Fransk B, Tysk B.

I øvrige fag gives én standpunktskarakter.

Marts

Team og lærere evaluerer via lærermøde med forarbejde af teamet.

Samtaler lærer-elev i forb.m. karaktergivning.

Elevudviklingssamtaler

Maj

Efter sidste AT-forløb udarbejdes en skr. opgave / præsenteres en mundtlig synopsis.

Maj

Primo maj: Årskarakterer gives i afsluttende fag.

Maj

Juni

Skr. opgave under prøvelignende former Engelsk A, Engelsk B, Matematik A, Samfundsfag A, evt. Musik A. Hertil kommer mdtl. eksamen.

Juni

Screening i engelsk ved afslutningen af 1.g

Medio juni: Årskarakterer gives i øvrige fag.

Juni

Ultimo juni: På baggrund af karaktererne tages stilling til oprykning til 2.g

1.g evaluering af den enkelte elev

PRØVER

LØBENDE EVALUERING

EVALUERINGSSAMTALER

Grundforløb

Grundforløb

Løbende evaluering i forb.m. skr.opg, (nv, at, skr.fag)

Grundforløb

August

August

Screening i dansk, engelsk og AP

August

September

September

September

Lærermøder om:
1. Klassen generelt
2. Elever med særlige behov
3. Koordinering
4. Skolestart

Sep.   – okt.
Studievejleder-indslusningssamtaler

November

November

Standpunktskarakterer  gives i alle fag. Der er valgfrihed m.h.t at give karakter for skr. engelsk, fransk, spansk og tysk.

November

Lærermøder om:
1. Alle elever
2. Justering af   studieplan og kompetenceplan

Samtaler
1. Lærer-elev i forb.m. karaktergivning
2. Forældrekonsultationer

December

AP: Afsluttende prøve. Ikke medtællende standpunktskarakter gives.

NV: Afsluttende mundtlig evaluering. Karakter gives.

December

December

Marts

Træning til mundtlig eksamen i matematik for elever som afslutter matematik C i   maj-juni-terminen.

Marts

Såvel mdtl. som skr. karakterer gives i følgende fag:
Matematik C, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B, Fransk B, Tysk B.

I øvrige fag gives én standpunktskarakter.

Marts

Team og lærere evaluerer via lærermøde med forarbejde af teamet.

Samtaler lærer-elev i forb.m. karaktergivning.

Elevudviklingssamtaler

Maj

Efter sidste AT-forløb udarbejdes en skr. opgave / præsenteres en mundtlig synopsis.

Maj

Primo maj: Årskarakterer gives i afsluttende fag.

Maj

Juni

Skr. opgave under prøvelignende former Engelsk A, Engelsk B, Matematik A, Samfundsfag A, evt. Musik A. Hertil kommer mdtl. eksamen.

Juni

Screening i engelsk ved afslutningen af 1.g

Medio juni: Årskarakterer gives i øvrige fag.

Juni

Ultimo juni: På baggrund af karaktererne tages stilling til oprykning til 2.g