height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Karakterer & evaluering

Skolen har en evalueringsplan, som følges på alle tre årgange

Der benyttes den såkaldte 7-trins-skala. Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside.

Skolen har en evalueringsplan, som følges på alle tre årgange. Evaluering omfatter samtaler med eleverne, karakterer og diverse prøver. Se mere om de tre årganges planer i tabellen nedenfor.

1.G

PRØVER EVALUERING EVALUERINGSSAMTALER
August August

Screening i dansk og matematik (talblindhed og kognitiv forståelse)

August
September September

Midtvejstest i Almen sprogforståelse og Naturvidenskabeligt grundforløb

September
Oktober Oktober

Anonym evaluering af undervisningen i alle fag i grundforløbet.

Selvevaluering i forhold til læringsmål i forløbene i det enkelte fag.

Screening i matematik

Oktober

Evalueringssamtale om fagligt standpunkt, studieretningsvalg og ønsker til videregående uddannelse.

November

Afsluttende prøve i Almen sprogforståelse og Naturvidenskabeligt grundforløb

November November
December

Afsluttende prøve i Almen sprogforståelse og Naturvidenskabeligt grundforløb

December

Formativ evaluering af flerfagligt forløb (FF3)

December
Januar Januar

Løbende evaluering af elevens faglige udbytte og progression.

Løbende arbejde med mål for egen udvikling.

Januar
Februar Februar

Første standpunktskarakterer

Selvevaluering i forhold til læringsmål i forløbene i de enkelte fag

Februar

Samtale med faglærerne før eller efter karaktergivning om fagligt standpunkt og mål for egen udvikling.

Forældrekonsultationer

Marts

Træning til mundtlig eksamen i matematik for elever, som afslutter matematik C i maj-juni-terminen.

Marts Marts
April April

Anonym undervisningsevaluering mindst 1 gang pr. semester i alle fag.

April
Maj Maj

Løbende evaluering af elevens faglige udbytte og progression.

Løbende arbejde med mål for egen udvikling.

Årskarakterer i afsluttende fag.

Maj
Juni

Mundtlig årsprøve i dansk-historie-opgaven (DHO).

Skriftlige og mundtlige årsprøver og evt. eksamen i udvalgte fag.

Juni

Årskarakterer i ikke-afsluttende fag.

På baggrund af karakterer tages stilling til oprykning i 2.g.

Juni

2.G

PRØVER EVALUERING EVALUERINGSSAMTALER
August August August

August Evt. evaluering af årsprøver.

September September

Selvevaluering i forhold til læringsmål (løbende året igennem)

September

September Formative evalueringssamtaler med faglærerne af såvel mundtligt som skriftlig arbejde (løbende året igennem)

Oktober Oktober

Undervisningsevaluering i alle fag mindst én gang pr. semester (kan placeres på forskellige tidspunkter fra fag til fag)

Oktober

Elevudviklingssamtaler

November November

Standpunktskarakter i alle fag.

Evaluering af flerfagligt forløb (FF5)

November

Formative evalueringssamtaler med faglærerne fx i forbindelse med standpunktskarakterer

December December December
Januar Januar Januar
Februar Februar

Selvevaluering i forhold til læringsmål (løbende året igennem)

Februar

Formativ evaluering via samtaler med faglærerne af såvel mundtligt som skriftligt arbejde (løbende året igennem)

Marts

Skriftlig terminsprøve i Engelsk B og Matematik B

Marts

Standpunktskarakterer i alle fag

Evaluering af flerfagligt forløb (FF6)

Marts

Formative evalueringssamtaler med faglærerne fx i forbindelse med standpunktskarakterer.

April April

Undervisningsevaluering i alle fag mindst én gang pr. semester (kan placeres på forskellige tidspunkter fra fag til fag)

April
Maj

Studieretningsopgaven (SRO)

Maj

Årskarakterer for afsluttende fag.

Maj
Juni

Eksamen mundtligt og skriftligt

Årsprøver mundtligt og skriftligt

Juni

Årskarakterer for ikke afsluttende fag.

Eksamenskarakterer.

Juni

Ultimo juni: På baggrund af karaktererne tages stilling til oprykning til 3.g

3.G

PRØVER EVALUERING EVALUERINGSSAMTALER
August August August

Evt. evaluering af årsprøver med studievejleder, mentor eller rektor.

September September

AT 7: Evaluering aftales klassevis.

September
Oktober Oktober

Standpunktskarakter i fag som afsluttes i december-januar.

Oktober

Elevudviklingssamtaler.

November November

Standpunkts-karakter (evt. i beg. af december).

Afsluttende karakter i fag som afsluttes i december-januar gives inden eksamensplanens offentliggørelse.

November

Lærermøder om:
1. Alle elever
2. Justering af studieplan og kompetenceplan

Samtaler
1. Lærer-elev i forb.m. karaktergivning

December

AP: Afsluttende prøve. Ikke medtællende standpunktskarakter gives.

NV: Afsluttende mundtlig evaluering. Karakter gives.

December December
Februar

Eksamenskarakter for studieretningsprojekt.

Februar Februar
Marts

Terminsprøve i skr.dansk.

Skr.opgave under prøvelignende former i fag med skriftlig eksamen.

Marts

Standpunktskarakter

Marts

Lærermøder om:
1. Udvalgte elever.
2. Justering af studieplan og kompetenceplan.

Samtaler
Lærer-elev i forb.m. karaktergivning.

Maj

Skr. og mdtl. eksamen.

Maj

Afsluttende karakterer gives.

Maj
Juni

Skr. og mdtl. eksamen.

Juni Juni
Scroll to Top