height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Informationsmøde for 1.g og deres forældre

 

 

 

Kære 1.g-elever og forældre.

Morsø Gymnasium vil gerne invitere alle 1.g-elever og deres forældre til en aften om skolestarten,
grundforløbet og valg af studieretning tirsdag den 11. september kl. 19.30

Programmet for aftenen:

Kl. 19:30: Fællesdel i teatersalen:

– Rektor byder velkommen og informerer om skolen og grundforløbet.
– Vicerektor orienterer om de enkelte studieretninger
– UU-vejleder Helle Heftholm fra Studievalg Nord orienterer om valg af studieretning i forhold
til adgangskrav på videregående uddannelser.

Derefter er det et musikalsk indslag v. skolens musikelever

Kl. 20:30: Kaffe/te og kage i kantinen og mulighed for individuelle samtaler og uddybning af de
enkelte studieretninger med studievejleder, lærere og elever. Hver studieretning er repræsenteret
ved en stand.

Senest den 8. oktober skal eleverne afgive deres valg af studieretning. På skolens hjemmeside kan I
læse nærmere om de enkelte studieretninger, og den første fælles aktivitet i den nye klasse bliver at
forberede deltagelsen i årsfesten fredag den 16. november. Husk at sætte kryds i kalenderen!
Der kommer en særskilt indbydelse til årsfesten senere, som forældre og søskende også er inviteret til.

Med venlig hilsen

Kurt Sonne Thomsen Rektor

Tilmeldingen til informationsmødet for 1.g afleveres til kontaktlæreren eller på kontoret
senest torsdag den 6. september i hultimen.

(Denne invitation er også sendt til 1.g elevernes e-boks)

Scroll to Top