height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Infoaften for 1g’erne og deres forældre

Kære forældre til 1.g-elev
Morsø Gymnasium vil gerne invitere jer og jeres søn/datter til en aften om skolestarten, grundforløbet og valg af studieretning

Programmet for aftenen:
Kl. 19:30: Fællesdel i teatersalen:
– Rektor byder velkommen og informerer om skolen og grundforløbet.
– Vicerektor orienterer om de enkelte studieretninger
– Studie-og karrierevejleder Gitte Dybdal fra Studievalg Nord orienterer om valg af studieretning i forhold til adgangskrav på videregående uddannelser.

Derefter er der et musikalsk indslag v. skolens musikelever

Kl. 20:30: Kaffe/te og kage i kantinen og mulighed for individuelle samtaler og uddybning af de enkelte studieretninger med studievejledere, lærere og elever. Hver studieretning er repræsenteret ved en stand.

Senest den 6. oktober skal eleverne afgive deres valg af studieretning.
På skolens hjemmeside kan I læse nærmere om de enkelte studieretninger: https://morsoegym.dk/undervisning-2/studieretninger-og-fag/

De nye studieretningsklasser begynder mandag den 28. oktober, og en af de første fælles aktiviteter i den nye klasse bliver at forberede deltagelsen i Årsfesten fredag den 15.november. Husk at sætte kryds i kalenderen! Der kommer en særskilt indbydelse til festen senere, som forældre og evt. søskende også er inviteret til.

Med venlig hilsen
Kurt Sonne Thomsen

Scroll to Top