height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Huebegivenhed og dimission – nye retningslinjer

Vedrørende afslutninger på skoleåret

Nedenfor kan I se de ministerielle retningslinjer, som skolen har fået den 8. juni. Retningslinjerne blev ændret, fordi studenterkørsel bliver tilladt. Det betyder desværre nogle ændringer i vores planlægning.

 

Hvor mange må der være tilstede under huebegivenheder? [8/6 kl. 14:00]

Skolerne bør planlægge huebegivenheden, så den foregår inden for rammerne af klassen.

Det anbefales, at der deltager cirka tre personer per elev i form af familiemedlemmer eller andre, som eleven måtte ønske.

Hvor mange må der være til stede under translokation, dimission, afslutning på erhvervsuddannelser mv.? [8/6 kl. 14:00]

Arrangementer som dimission, translokation, afslutning på erhvervsuddannelser mv. afholdes klassevist/holdvist, det vil sige cirka 25-30 elever med mulighed for, at der kan deltage cirka tre personer per elev i form af familiemedlemmer eller andre, som eleven måtte ønske.

Må der afholdes afslutningsfest for eleverne på skolen? [8/6 kl. 14:00]

Nej. Der bør ikke afholdes fester på skoler og institutioner, da de sundhedsfaglige retningslinjer i disse situationer kun vanskeligt kan overholdes i praksis. Det gælder også klassefester.

 

Det betyder følgende:

 • Huebegivenheden foregår som tidligere beskrevet, men nu med færre gæster. Der står ca. 3 i vejledningen, så det oprindelige antal på 8 må I ikke tage med. Men er det naturlige (nu begrænsede) valg af deltagere f.eks. 4, er det også ok. Vi skal nok sørge for klasseadskillelsen. Der kommer derfor en revideret bordplan senest onsdag den 17. juni. Den oprindelige vejledning er her:
  Hueceremonien den 22. juni kommer til at foregå på følgende måde:
  I den vedhæftede oversigt kan I se, hvornår I skal møde. I kan også se i hvilket lokale samt ved hvilket bord i kantinen familie og venner skal opholde sig.
  Det er meget vigtigt, at I møder præcist – ikke for tidligt og bestemt ikke for sent.
  Man går, én efter én, ind i c-lokalet og får sit karakterblad. Det sker i den rækkefølge, der står i oversigten.
  Når man har fået sit karakterblad udleveret, går man til det bord, som er tildelt. Først her FÅR MAN SIN HUE PÅ !
  Der er plads til 8 gæster pr. bord udover jer selv.
  (Nu ca. 3) Antallet SKAL overholdes.
  I råder over bordet i 45 min. Jeres familie og venner SKAL opholde sig ved det bord, mens I får udleveret jeres karakterblad i c-lokalet.
  Familie og venner skal også møde præcist – hverken for tidligt eller for sent.
  Der kan som udgangspunkt IKKE byttes tidspunkt. Er der helt særlige omstændigheder der kræver et andet tidspunkt skal I kontakte Kis på kontoret.
  I må under ingen omstændigheder bytte indbyrdes uden kontorets viden.

 

 • Flaghejsningen skal nu foretages af de 3 første elever i 3.s kl. 8.10. Det er Emma, Frederik og Rasmus. Da alt skal foregå klassevis, er det nødvendigt at vælge en klasse. 3. s blev valgt, fordi det er skolens største.
 • Dimissionen foregår for alle kl. 10.00 fredag den 26. juni klassevis, men alligevel virtuelt samlet. Det er desværre lidt svært at sige, hvornår det hele slutter, men det bliver nok med fotograferingen mm. kl. 11.30 for de første og en halv time senere for de sidste. Planen er følgende:
  • b skal være i Hallen
  • e skal være i Gymnastiksalen
  • s skal være i Teatersalen
  • dm skal være i Limfjordsteaterets store sal (Denne placering kan blive ændret, hvis der mod forventning opstår nogle praktiske problemer)
  • Hver elev må tage 3 personer med ud over sig selv.
 • Programmet for dimissionen er følgende:
  • Hovedprogrammet afvikles live i Hallen som sædvanligt
  • Alle andre er med på direkte videotransmission
  • Programmet består som sædvanligt af taler, underholdning, legattildelinger og afsked med lærere, men denne gang er det sidste punkt uddeling af beviser, som rektor foretager i alle klasser i rækkefølgen 3.b, 3.e, 3.s og 3.dm.
  • Når 3. b får beviser, vil der være en lille overraskelse til de klasser, der er på virtuelt.
  • Ellers er en lærer vært i de klasser, der er på virtuelt, og der vil komme til at foregå noget i den pause, der er, inden rektor kommer og uddeler beviserne.
  • Når man har fået sit bevis, skal klassen fotograferes i hallen.
  • Når klassen er fotograferet, går den hen til vognen. 3. dm’s vogn skal holde midt i 1. parkeringsbås målt fra hallen, 3. s’ skal holde midt i den 3. bås, 3.e’s midt i den 5. og 3.b’s midt i den 7. bås.
  • Man skal helst være ret hurtig til at pynte sin vogn, så klasserne ikke tager af sted af sted samtidigt.
 • Der afholdes ikke studenterfest den 24. juni.

Jubilarer er desværre ikke velkommen i år. Vi inviterer i stedet næste år, hvis alt går planlagt.

Scroll to Top