height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Ann Balleby bliver ny rektor for Morsø Gymnasium

Ann Balleby bliver ny rektor for Morsø Gymnasium

Morsø Gymnasium har valgt sin nye rektor, som skal afløse skolens mangeårige rektor Kurt Sonne Thomsen fra den 1. november 2021. Det er den 56-årige Ann Balleby, der kommer med en solid baggrund i den gymnasiale verden.

Senest har hun været uddannelseschef på Randers HF & VUC, hvor hun også i en periode har været konstitueret rektor. Tidligere har Ann været leder på både Skive Gymnasium og Skive Tekniske skole, nu Skive College. Før tiden som leder var Ann lærer på Skive Handelsskole, HHX. Hun har en master i gymnasieledelse fra 2016.

Ann Balleby har været primus motor i mange udviklingsinitiativer på både HHX, HTX, STX og HF. Det har været udviklingsinitiativer, som har rakt ud mod det omgivende samfund og erhvervsliv, opstart af internationale samarbejder, skoleinterne udviklingsarbejder om fx implementering af reformer og elevernes gennemførelse samt samarbejder mellem skoler og gymnasier.

Stærk faglig profil med masser af erfaring
Bestyrelsesformand Peter Overgaard ser frem til samarbejdet med den nye rektor.
– Vi er utroligt glade for at ansætte Ann som ny rektor. Hendes faglige fundament er utroligt bredt, hun har masser af erfaring i både ledelse og udvikling. Og så er hun en ledertype, der går til begrebet lederskab med en positiv holdning til tingene. Hun brænder for samarbejde og for at skabe de bedste rammer for og samarbejde med såvel medarbejderne, men også eleverne, skolens samarbejdspartnere og også fortsat at lade Morsø Gymnasium være en vigtig del af lokalsamfundet.

Morsø Gymnasium skal fortsat stå stærkt
Ann Balleby ser frem til at skulle udvikle Morsø Gymnasium endnu mere på det stærke fundament, der er skabt under afgående rektor Kurt Sonne Thomsen.
– Jeg glæder mig til at arbejde sammen med skolens dygtige medarbejdere og ledelse, eleverne, forældrekredsen, bestyrelsen og skolens mange eksterne samarbejdspartnere. Det bliver vigtigt fortsat at sikre Morsø Gymnasium som et attraktivt uddannelsessted for elever fra Mors, Salling og fjernere egne.
Elevernes muligheder for at dannes og uddannes til det højeste niveau for dem hver især, er vigtig for egnens fremtid. De muligheder glæder jeg mig til at videreudvikle sammen med ledelsen, medarbejderne, bestyrelsen og alle øvrige samarbejdspartnere, siger Ann Balleby.

Fra hjemmet i Spøttrup i Salling kan Ann se til Mors. Hun er gift med Claus V. Mikkelsen, som er pensioneret major og som i dag udgiver MånedsMagasinet Skive, Salling, Fjends og Fur. Ann har to drenge på 21 og 24, som begge læser på universitetet.
Ann Balleby starter som rektor den 1. november 2021.

Scroll to Top