Læs rektors nyhedsbrev til forældre.

MGY ForældreNyt – januar 2022