Læs rektors nyhedsbrev til forældre.

MGY ForældreNyt – august 2022