height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Emil fra Morsø Gymnasium skal til Bruxelles

På den sidste vinterfredag har Emil Glintborg Kjeldgaard samfundsfag og sidder i sin gruppe i fællesarealet. De både arbejder og hygger. Han er stolt og glad, da der skal tales om hans rolle som repræsentant for sin klasse i Det Europæiske Ungeråd.

Rundt i Danmark deltager 10 gymnasieklasser i Det Europæiske Ungeråd. En af de 10 klasser er 2s på Morsø Gymnasium. I hver af de 10 klasser er udvalgt en repræsentant og i 2s er det Emil. Det er klassens lærer, Anni Bukhave Jakobsen, der har fået 2s med i arbejdet.

”Det er dejligt, at unge får indflydelse”, forklarer Emil, ”Det er vigtigt, at unges synsvinkler tages med i beslutningerne i samfundet”.

Emil er politisk aktiv i SUF på Mors og medlem af Enhedslisten. I hans mave gror, der en politiker. Han nyder diskussionerne i timerne på gymnasiet. Heldigvis er der i hans klasse andre politisk engagerede unge, også mange med en blå politisk profil. Det giver gode debatter, hvor man kan slibe sine holdninger og tanker af mod hinanden.

Når Emil er socialist, så handler det grundlæggende om, at det er vigtigt at ingen mennesker lades i stikken og at der kæmpes for bæredygtighed og klima. Han har ikke partibogen med hjemmefra, hvor hans forældre har hver sin politiske holdning.

Det der vakte Emils politiske interesse, var valgkampen mellem Hillery Cllinton og Donald Trump. Dengang var Emil 11 år og siden har han set samfundsprogrammer i tv og fulgt nyhederne.

Nu skal Emil så repræsentere 2s i Det Europæiske Ungeråd. Først skal klasse sammen udarbejde et holdningspapir om EU’s udenrigspolitik. Her spiller Emils samfundsfagslærer, Anni Bukhave Jakobsen, hovedrollen i at få elevernes tanker samlet. Med klassens holdningspapir i rygsækken skal Emil mødes med de andre 9 gymnasieklassers repræsentanter. De har allerede været samlet virtuelt på Zoom. De har også 4 møder i København, hvor de skal mødes første gang først i marts. Og siden går turen den 2. – 4. maj til Bruxelles.

Emil stråler, når han fortæller om det hele. Han glæder sig i den grad og regner med, at det vil bekræfte hans drømme om at læse statskundskab efter studentereksamen.

 

Anni og Emil står sammen. Historien handler om dem.
Scroll to Top