height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183264189711933&ev=PageView&noscript=1" /

Udmøntningsgrad

Udmøntningsgrad 2016-2017 (hent som pdf-dokument)

Udmøntningsgrad 2015-2016 (hent som pdf-dokument)

Fastlæggelse af udmøntningsgrad for resultatlønskontrakt 2014-15: rektor Kurt Sonne Thomsen

Planen for almen studieforberedelse skal revideres og udvikles, og innovation skal inkluderes Opfyldelses-%
Er opfyldt 100
Der skal tages yderligere initiativer i forbindelse med talentarbejdet. Der skal mindst være deltagelse i et nyt projekt.
Er opfyldt 100
Der skal arbejdes på at lette overgangen fra folkeskole til gymnasium. Der skal foretages mindst ét nyt initiativ
Er opfyldt 100
Der skal arbejdes på at mindste det administrative arbejde for lærerne. Mindst ét initiativ skal konkret lette lærerne for en administrativ byrde
Der er taget initiativer  90
Der skal ske en omlægning af det naturvidenskabelige grundforløb i forhold til 2013-14
Det er sket 100
Det eksisterende samarbejde med erhvervslivet skal udvides. Der er krav om som minimum at deltage i mindst ét nyt initiativ
Det er sket 100
Morsø Gymnasium skal spille en aktiv rolle i forbindelse med udviklingen af Morsø Multipark. Et af succeskriterierne er, at der ligger en plan for, hvordan Morsø Gymnasium får udvidet mulighederne for idrætsudfoldelse i nærheden af skolen. Et andet succeskriterium er, at processen bliver holdt i gang og at også nye aktører bliver inddraget
Er opfyldt på nær konkret plan for idrætsfaciliteterne 80
Der skal udvikles en kompetencebank for lærerne
Der er lavet en kompetencebank, men den kan udbygges 70
Der skal laves initiativer, der synliggør stx og Morsø Gymnasium som et godt valg. Initiativet skal ses på baggrund af, at kun 47,5% af eleverne på Mors vælger en gymnasial uddannelse
Der er lavet et stort arbejde 100
Kompetenceplanen skal opdateres og der skal være fokus på fagligt samarbejde. Succeskriteriet er dels en ny kompetenceplan, dels nye initiativer i forbindelse med fagligt samarbejde
Er stort set færdig 80
Samlet vurdering (matematisk model)Indstillet til bestyrelsen – for basisrammen 920/10 =92%
 Der skal laves yderligere tiltag for at fastholde de elever, der er gymnasieegnede. Frafaldet har været lille, og det er ikke sikkert, at et fald eller status quo i forhold til de senere år er det rigtige målekriterium. Skolen skal blive bedre til at få folk på den rette hylde. Målet er således, at der i langt de fleste tilfælde kan redegøres for, at det enkelte frafald er begrundet i et fornuftigt andet valg af eleven. Der skal således laves initiativer, der har til hensigt at undgå en stigning i den del af frafaldet, der ikke er begrundet i et andet uddannelsesvalg. Da der allerede er taget mange initiativer, kræver dette, at der også skal sættes ledelsesresurser af til dette arbejde. Der laves en oversigt, hvor hvert enkelt frafald beskrives
Der er lavet en stor indsats 100
 Der skal arbejdes med udvidet vejledning. Et succeskriterium er, at den enkelte elev er mindst 1 dag mere sammen med en lærer i løbet af et år
Der er sket en væsentlig udvidelse 100
 Arbejdet med OK 13 skal fortsætte. Hovedvægten skal lægges på, at undervisningsopgaven ses under ét, hvor almindelige timer, vejledning og arbejdet med skr. opgaver samles som én opgave, som læreren prioriterer, således at der kan opnås maksimal læring. Ledelsen skal i den forbindelse arbejde for, at praktiske grunde ikke er årsag til, at læreren ikke kan lave denne prioritering
En del af vejen er nået. 70
 Der skal foretages en evaluering af, hvordan lærerne opfatter det videre arbejde med den nye overenskomst. Et succeskriterium er ikke kun tilfredshed, men lige så meget om evalueringen kan bruges til at lave konstruktive ændringer
Det går godt i forhold til, at det er en meget svær opgave 80
 
Samlet vurdering (matematisk model)Samlet vurdering = indstilling til bestyrelsen (ekstraramme) 250/4= 82,5%

 

Dvs. udmøntning af Basisrammen (60%) er 92%

og udmøntning af Ekstrarammen (40%) er 82,5%

dvs. total udmøntning 88,2 %

Scroll to Top