De gamle studenterklasser

Billeder af Morsø Gymnasiums studenterklasser fra 1940'erne til nutiden